top of page
T • 2500 x 1500 • Horizontal Logo.png

Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska nemajú národnostné menšiny v parlamente priame politické zastúpenie. Skupina priateľov menšín v NRSR (SPMN) chce tento stav kompenzovať aktívnym dialógom medzi parlamentom a odborníkmi v oblasti menšinových práv, vrátane prípravy a pripomienkovania legislatívy.

SPMN vznikla v septembri 2021, odkedy pripravila expertné analýzy približne 70 zákonov, ktoré sa priamo či nepriamo týkajú menšín. Vďaka spolupráci s poslancami NRSR sme boli schopní priamo ovplyvniť legislatívu v rôznych oblastiach, ako je bývanie, vzdelávanie a jazykové práva v prospech menšín.

spmn_stretnutie_v_parlamente.jpg

Pravidelný meeting Skupiny priateľov menšín v NRSR. • Foto: Richard Vaško

„Musíme konštatovať, že vypadnutím menšinových strán z parlamentu sa zhoršila odborná kvalita pripravených zákonov v oblasti národnostných menšín. Menšinová politická sféra sa uzatvára do seba, a stráca kontakt s reálnymi rozhodnutiami. Veríme, že formou vytvorenia tejto kontaktnej skupiny sa nám podarí skvalitniť menšinovú agendu na pôde NR SR. Verím, že sa nám podarí nadviazať spoluprácu so všetkými relevantnými politickými stranami,“ povedal prezident Inštitútu Mateja Bela, Ábel Ravasz.

Procesy a štruktúry SPMN

SPMN sa stretáva pravidelne pred pravidelnou schôdzou NRSR. Skladá sa z dvoch skupín: expertnej a poslaneckej. Expertná skupina pozostáva z 5 interných analytikov Inštitútu Mateja Bela a 10 externých odborníkov, vrátane bývalých aj aktuálnych vládnych splnomocnencov, vysokých štátnych úradníkov, vedúcich neziskových organizácií a výskumníkov. Druhá časť SPMN je kontaktná skupina poslancov NRSR, ktorí majú záujem o menšinové témy. Ide o nadstranícku skupinu, kde sa stretávajú poslanci z rôznych klubov. Členovia všetkých demokratických strán v parlamente sú vítaní na stretnutiach.

Fungovanie SPMN pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • Monitorovanie legislatívnych návrhov v parlamentne internou skupinou expertov IMB

  • Príprava analytických podkladov k zákonom, ktoré sa priamo či nepriamo týkajú menšín

  • Konzultácia a pripomienkovanie analytických podkladov širokou skupinou špičkových expertov na menšinové práva

  • Prezentácia záverov analýz pred poslancami NRSR, diskusia o možných legislatívnych úpravách v prospech menšín

VIDEO: Tlačová beseda poslanca NRSR Miroslava Kollára a Ábela Ravasza pri vzniku Skupiny priateľov menšín v NRSR. (Zdroj: TASR)

Medzinárodná spolupráca a expertíza

V septembri 2022, rok po vzniku SPMN, sa rozšírila naša expertná spolupráca o americkú Association for the Study of Nationalities (ASN). Ide o medzinárodnú sieť odborníkov a akademikov, ktorí sa venujú téme národnostných menšín. ASN poskytuje našej expertnej skupine sériu školení a workshopov na rôzne témy, napríklad o ochrane menšinových kultúr, jazykových právach alebo zákonoch o občianstve. ASN ponúka expertom SPMN užitočné poznatky z medzinárodného kontextu a príklady dobrej praxe, ktoré následne zohľadňujeme pri tvorbe analýz a odporúčaní.

clean_abel&florian_spmn.jpg

Skupina priateľov menšín v NRSR rozširuje svoju činnosť o medzinárodnú spoluprácu so sieťou odborníkov na menšinové práva ASN. Prvá spoločná diskusia sa konala za účasti Floriana Biebera, o témach uznania menšín, menšinovej reprezentácie a demokratizácie menšín.

Zaujala Vás naša práca?

Stiahnite si všetky doterajšie stanoviská
Skupiny priateľov menšín v NRSR.

10/2021
9/2022
11/2021
10/2022
2/2022
2/2023
3/2022
3/2023
4/2022
5/2023
6/2022
Náklady na fungovanie SPMN a spolupráca s ASN sú čiastočne dotované z grantu US Embassy.
partner_us_embassy.png
bottom of page