top of page

Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska nemajú národnostné menšiny v parlamente priame politické zastúpenie. Skupina priateľov menšín v NRSR (SPMN) chce tento stav kompenzovať aktívnym dialógom medzi parlamentom a odborníkmi v oblasti menšinových práv, vrátane prípravy a pripomienkovania legislatívy.

SPMN vznikla v septembri 2021, odkedy pripravila expertné analýzy približne 70 zákonov, ktoré sa priamo či nepriamo týkajú menšín. Vďaka spolupráci s poslancami NRSR sme boli schopní priamo ovplyvniť legislatívu v rôznych oblastiach, ako je bývanie, vzdelávanie a jazykové práva v prospech menšín.

spmn_stretnutie_v_parlamente.jpg

Pravidelný meeting Skupiny priateľov menšín v NRSR. • Foto: Richard Vaško

Procesy a štruktúry SPMN

SPMN sa stretáva pravidelne pred pravidelnou schôdzou NRSR. Skladá sa z dvoch skupín: expertnej a poslaneckej. Expertná skupina pozostáva z 5 interných analytikov Inštitútu Mateja Bela a 10 externých odborníkov, vrátane bývalých aj aktuálnych vládnych splnomocnencov, vysokých štátnych úradníkov, vedúcich neziskových organizácií a výskumníkov. Druhá časť SPMN je kontaktná skupina poslancov NRSR, ktorí majú záujem o menšinové témy. Ide o nadstranícku skupinu, kde sa stretávajú poslanci z rôznych klubov. Členovia všetkých demokratických strán v parlamente sú vítaní na stretnutiach.

Fungovanie SPMN pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • Monitorovanie legislatívnych návrhov v parlamentne internou skupinou expertov IMB

  • Príprava analytických podkladov k zákonom, ktoré sa priamo či nepriamo týkajú menšín

  • Konzultácia a pripomienkovanie analytických podkladov širokou skupinou špičkových expertov na menšinové práva

  • Prezentácia záverov analýz pred poslancami NRSR, diskusia o možných legislatívnych úpravách v prospech menšín

VIDEO: Tlačová beseda poslanca NRSR Miroslava Kollára a Ábela Ravasza pri vzniku Skupiny priateľov menšín v NRSR. (Zdroj: TASR)

Medzinárodná spolupráca a expertíza

V septembri 2022, rok po vzniku SPMN, sa rozšírila naša expertná spolupráca o americkú Association for the Study of Nationalities (ASN). Ide o medzinárodnú sieť odborníkov a akademikov, ktorí sa venujú téme národnostných menšín. ASN poskytuje našej expertnej skupine sériu školení a workshopov na rôzne témy, napríklad o ochrane menšinových kultúr, jazykových právach alebo zákonoch o občianstve. ASN ponúka expertom SPMN užitočné poznatky z medzinárodného kontextu a príklady dobrej praxe, ktoré následne zohľadňujeme pri tvorbe analýz a odporúčaní.

clean_abel&florian_spmn.jpg

Skupina priateľov menšín v NRSR rozširuje svoju činnosť o medzinárodnú spoluprácu so sieťou odborníkov na menšinové práva ASN. Prvá spoločná diskusia sa konala za účasti Floriana Biebera, o témach uznania menšín, menšinovej reprezentácie a demokratizácie menšín.

Zaujala Vás naša práca?

Stiahnite si všetky doterajšie stanoviská
Skupiny priateľov menšín v NRSR.
10/2021
9/2022
12/2023
11/2021
10/2022
1/2024
2/2022
2/2023
3/2022
3/2023
4/2022
5/2023
6/2022
6/2023
4/2024

Náklady na fungovanie SPMN a spolupráca s ASN sú čiastočne dotované z grantu US Embassy.

partner_us_embassy.png
SPMN Documents
bottom of page