top of page

Inštitút Mateja Bela (IMB) je nezávislý výskumný think tank, ktorý funguje od roku 2014. Zaoberáme sa menšinovými politikami, regionálnym rozvojom a sociálnou inklúziou. Naším poslaním je rozvíjať myšlienku občianskeho Slovenska, kde všetci môžu žiť pokojne a spokojne, nezávisle od toho, akej sú národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, veku, pohlavia, aké majú zdravotné znevýhodnenie alebo v ktorom regióne žijú. Žijeme v rozmanitej krajine a myslíme si, že Slovensku sa bude najviac dariť vtedy, keď sa v ňom všetci občania budú cítiť rovnako doma. Hlásime sa k bohatej tradícii interkultúrnej spolupráce v stredoeurópskom regióne, ktorú pre nás stelesňuje práve osoba Mateja Bela. Viac si o ňom môžete prečítať tu.

IMB má formu občianskeho združenia vykonávajúceho výskumnú, analytickú, publikačnú a vzdelávaciu činnosť. Špecifikom nášho prístupu je však kombinácia akademickej práce s intenzívnym budovaním partnerstiev a občianskymi aktivitami v regiónoch Slovenska. Toto všetko funguje v spolupráci s našimi domácimi a medzinárodnými partnermi, ktorými sú nadácie, neziskové organizácie, samosprávy, orgány štátnej správy, vysoké školy a iní.

Našimi vlajkovými loďami sú séria výskumov Atlas rozmanitosti Slovenska, Skupina priateľov menšín v NRSR, každoročný stážový program a iniciatíva Regionálny rozvoj teraz.

Zakladajúcim prezidentom IMB je Rudolf Chmel, bývalý podpredseda vlády SR pre národnostné menšiny a ľudské práva. Súčasným prezidentom IMB je Ábel Ravasz, bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Zoznam našich kolegov nájdete tu.

Prosím, zoznámte sa s našou činnosťou a ak Vás niečo zaujalo, neváhajte nás kontaktovať.  Budeme radi, ak podporíte našu činnosť.

Rudolf Chmel (foto: Tomáš Benedikovič)

Rudolf Chmel

bottom of page