top of page

Iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! (RRT) vznikla v januári 2021 prijatím výzvy s cieľom vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity, pripraviť spoľahlivý návrh reformy regionálnej politiky a podieľať sa na jej realizácii.

Podporovateľmi iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! sú odborníci a odborníčky, autority vo svojom odbore. Pracujú v akadémii, mimovládnych organizáciách, samospráve, na ministerstvách, v ZMOS, Únii miest, SK8, v obchodných komorách, profesijných združeniach, MAS, RRA, OOCR a pod.; vždy však reprezentujú len sami seba a svoje dobré meno.

Od roku 2022 sa Inštitút Mateja Bela stal domovom iniciatívy RRT a zaradil ho medzi svoje programy. RRT sa sústreďuje hlavne na výskum v regionálnom rozvoji, organizovanie podujatí a intervencií, a ovplyvňovania verejnej mienky v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky. Riaditeľom iniciatívy RRT je Anton Marcinčin.

1
2
bottom of page