top of page

Gorali a Rusíni na
Strednom Slovensku

Slovensko patrí medzi najviac rozmanité krajiny v Európe. Platí to aj na región Stredného Slovenska, ktorý je dlhodobo vnímaný ako jadro originálnej slovenskej kultúry. Nový výskum Inštitútu Mateja Bela (IMB) však upriamuje pozornosť na dve menšinové komunity, ktoré v tomto regióne dlhé stáročia spolunažívajú s miestnym slovenským obyvateľstvom: Goralov a Rusínov.

Ide o etnické skupiny, ktoré tradične spájame s východnými regiónmi Slovenska. Gorali a Rusíni však žijú aj na Horehroní, Malohonte, Liptove, Kysuciach, Orave či vo Volovských vrchoch, kde majú svoje vlastné obce, dialekty, tradície a organizácie. Výskumný tím IMB navštívil vyše 50 obcí s prítomnosťou týchto komunít, aby zmapoval zachovanosť jazyka, kultúry a etnického povedomia miestneho obyvateľstva. Výsledkom je výskumná správa a databáza, ktoré sú odteraz voľne dostupné aj verejnosti.

ars grss mockup.png

„V rámci výskumu sme navštívili lokality, kde prítomnosť Goralov a Rusínov je zdokumentovaná už dlho, ale aj také, v ktorých sa mapovanie takéhoto typu vykonávalo vôbec prvýkrát. Výsledkom je jedinečná výskumná správa, ktorá obsahuje krátky popis mikroregiónov kde žijú tieto komunity, ako aj hlavné zistenia ohľadom zachovanosti ich kultúry. Naša správa ukazuje, že v mnohých obciach sú skúmané komunity stále silné, no ak nepodnikneme aktívne kroky k ich podpore, môžu zaniknúť už v priebehu ďalšej generácie,“ povedal Ábel Ravasz, jeden z autorov výskumnej správy.

 

Dokument s názvom „Gorali a Rusíni na Strednom Slovensku“ je súčasťou širšieho výskumu Atlas rozmanitosti Slovenska, ktorým chce IMB poukázať na mnohofarebný charakter našej krajiny. Priamo nadväzuje na publikáciu „Atlas rozmanitosti Zamaguria“ z roku 2022, ktorá skúmala rovnaké komunity na Zamagurí, Spiši a západnom Šariši.

„Náš výskum nemá za ambíciu ľudí rozdeľovať či kategorizovať. Skúmaním goralskej a rusínskej kultúry v regiónoch, ktoré sú tradične vnímané ako rýdzo slovenské, máme ambíciou poukázať na dôležitosť týchto skupín vo vytvorení sebaobrazu a identity našej krajiny. Gorali a Rusíni sú na Slovensko nie iba tolerované skupiny, ale spolutvorcovia toho, čo dnes považujeme za slovenskosť. Naša krajina sa stane pochopením a skúmaním tejto rozmanitosti iba silnejšou,“ povedal Ľuboš Kovács, výskumník IMB.

Výskum bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Inštitút Mateja Bela plánuje ďalej pracovať s témou rozmanitosti Slovenska, a to konsolidáciou výskumných správ do knihy Atlas Goralov Slovenska, ktorá má vyjsť na konci roka 2023.

Databáza
Gorali a Rusíni na
Strednom Slovensku

Publikácia
Gorali a Rusíni na
Strednom Slovensku

bottom of page