top of page

Výskum na Horehroní

V prvých dňoch mesiaca december členovia Inštitútu Mateja Bela uskutočnili v rámci projektu Atlas rozmanitosti Slovenska výskumnú cestu do lokalít Horehronia a severného Malohontu za účelom zberu dát o prítomnosti prejavov goralskej a rusínskej kultúry, ako aj lokálnych histórií imigrácie zo severných regiónov Oravy a Kysúc.


Ábel Ravasz a Ľuboš Kovács

Navštívili sme obce Valaská, Polomka, Pohorelá, Valkovňa, Šumiac, Telgárt, Vernár, Liptovská Teplička, Lom nad Rimavicou, Utekáč, Šoltýska, kde sme sa rozprávali s bývalými a novozvolenými starostami, kronikármi obcí, učiteľmi, duchovnými či komunitnými pracovníkmi.Zistenia z tohto výskumu budú pre širokú verejnosť sprístupnené vo výskumnej správe a elektronickej databáze v priebehu roka 2023, ako súčasti plnohodnotnej publikácie Atlas goralov Slovenska z dielne Inštitútu Mateja Bela.

Comments


bottom of page