top of page

Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách

Od 3. mája štartuje asistované sčítanie obyvateľov. Z prvotných dát vieme, že viaceré z lokalít, kde sa marginalizované rómske komunity nachádzajú, majú nižšie čísla účasti. Očakáva sa, že práve v týchto lokalitách bude práca asistentov najviac potrebná, a práve tu na asistentov čaká najväčší objem práce.


Preto sme sa rozhodli zorganizovať odborný seminár o zbere dát v marginalizovaných rómskych komunitách. Seminár sa koná v pondelok, 3.5. o 17:00 online, pripojiť sa dá na adrese: https://us02web.zoom.us/j/85615367283.


Náš odborný seminár má slúžiť asistentom, ktorí budú pracovať okrem iného aj v marginalizovaných komunitách. Práca v tomto prostredí prináša viaceré špecifiká. Človek, ktorý s ňou nemá dostatočné skúsenosti, respektíve adekvátnu prípravu, môže naraziť na nedôveru obyvateľov a z nej vyplývajúce problémy pri komunikácií. Ak asistentovi nie je umožnené pracovať v atmosfére vzájomnej dôvery, údaje budú s veľkou pravdepodobnosťou nepresné, alebo skreslené (buď ich respondent nepovie presne, alebo ich asistent nebude značiť hodnoverne).


Náš seminár, ktorý sa koná zadarmo a online, sa zameriava na špecifiká spojené s komunikáciou s obyvateľmi z marginalizovaných komunít, od základných komunikačných zručností až po tipy pre efektívnu prácu priamo v lokalitách. Je vhodný pre asistentov, ktorí sa necítia byť úplne pripravení pracovať v marginalizovanej komunite, ale aj pre tých, ktorí si chcú iba zopakovať, či overiť svoje doterajšie poznatky.


Seminár trvá približne dve hodiny – vrátane času na otázky na konci seminára – a ponúkame ho bezplatne, všetkým asistentom. Ak máte pocit, že by účasť na seminári pomohla aj asistentom vo Vašej obci/meste, prosím posuňte im túto informáciu. Tešíme sa na podnetnú spoluprácu.

Comments


bottom of page