top of page

Skupina priateľov menšín v NRSR spája poslancov naprieč spektrom: spolu s expertmi konštruktívne diskutujú o menšinových právach

V stredu 17. apríla sa na pôde parlamentu uskutočnilo nadstranícke stretnutie Skupiny priateľov menšín v NRSR (SPMN), ktoré zorganizoval menšinový think-tank Inštitút Mateja Bela.

Na stretnutí sa zúčastnili poslanci z piatich politických strán, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny, niekoľko bývalých splnomocnencov pre rómske komunity, ako aj predstavitelia akademickej obce. Analytici Inštitútu Mateja Bela prezentovali podklady k jedenástim návrhom zákonov, ktoré sa budú prerokovávať na aktuálnej schôdzi parlamentu a majú presah do oblasti menšinových práv.

Aprílové stretnutie Skupiny priateľov menšín v NRSR
Skupina priateľov menšín v NRSR | Apríl 2024

Inštitút Mateja Bela organizuje takéto stretnutia pravidelne počas všetkých riadnych schôdzí parlamentu. SPMN združuje široký panel expertov na menšinové politiky, ktorí vytvárajú odborné podklady, ktoré sú následne prezentované poslancom spolu s odporúčaniami, či daný zákon podporiť.


Bez politickej strany, ktorá by sa v parlamente zasadzovala o práva národnostných menšín, je potrebné vyvíjať aktivity občianskou spoločnosťou, aby sa poslanci dozvedeli o dopadoch legislatívy aj na menšiny. „Považujeme za mimoriadne dôležité vytvárať platformu, na ktorej môžu poslanci diskutovať vecne, konštruktívne a na základe odborných podkladov. Vnímame, že aktivity ako SPMN prispievajú nielen ku kvalitnejšej legislatíve v téme národnostných menšín, ale taktiež rozvíjajú politickú kultúru a nadstranícku spoluprácu.“ povedal po stretnutí Ábel Ravasz, emeritný prezident Inštitútu Mateja Bela.


Dokumenty na stiahnutie:
spmn-analýza-2024-04
.pdf
Download PDF • 143KB


projektové logo SPMN


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page