top of page

Náš tím

RAVASZ, Ábel.jpg

Prezident Inštitútu Mateja Bela

Sociológ, politológ. Medzi 2016-2020
pracoval ako splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Ako výskumník sa
zameriava na menšinové politiky, sociálnu integráciu a sociálnu štatistiku.

abel.ravasz@institutmatejabela.sk

Abel

Ábel Ravasz

Bývalý predseda mládežníckej organizácie IUVEN. Občiansky aktivista, koordinátor rómskej organizácie PURT na Gemeri. Projektový manažér neziskovej
organizácie Pracov.

peter.morvay@institutmatejabela.sk

MORVAY, Peter.jpg
Peter Morvay

Péter Morvay

Výkonný riaditeľ

KOCANOVÁ, Eva.jpg

Eva Kocanová

Členka Výkonného výboru

Manažérka a aktivistka. Vedie občianske združenie Take naše, zamerané na
regionálny rozvoj a cestovný ruch.eva.kocanova@institutmatejabela.sk

Člen Výkonného výboru

Predseda občianskeho združenia PURT. V minulosti pracoval na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Koordinátor terénnej práce inštitútu.


elemer.lakatos@institutmatejabela.sk

2G2B8449.jpg

Elemér Lakatos

KOVÁCS, Ľuboš.jpg

Ľuboš Kovács

Senior výskumník

Sociálny antropológ. Špecializuje sa na témy etnicity, sociálnej inklúzie a rozvoja regiónov. Gestor Stážového programu inštitútu.lubos.kovacs@institutmatejabela.sk

Juraj Kuruc

Senior výskumník

Jeho špecializácia je strategické plánovanie a medzinárodná bezpečnosť. Má bohaté skúsenosti zo štátnej správy.juraj.kuruc@institutmatejabela.sk

KURUC, Juraj.jpg
KOVÁČOVÁ, Radka.jpg

Radka Kováčová

Junior výskumníčka

Sociálna antropologička. Venuje sa výskumu rómskych komunít a otázkam inklúzie. Pôsobí na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.


radka.kovacova@institutmatejabela.sk

Junior výskumník

Študent práva a filozofie.
Popri škole sa venuje sa vzdelávaniu mladých ľudí z marginalizovaného prostredia a šíreniu kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.


richard.vasko@institutmatejabela.sk

VAŠKO, Richard.jpg

Richard Vaško


Chceš byť súčasťou tímu
Inštitútu Mateja Bela?


Pošli nám svoj životopis, prihlás sa na aktuálny ročník Stážového programu
alebo príď na niektorý z našich eventov.

 

bottom of page