top of page

Skupina priateľov menšín v NRSR pokračuje vo svojej práci aj v novom parlamente

Tlačová správa Inštitútu Mateja Bela.

Skupina priateľov menšín v NRSR (SPMN) vznikla ako občianska iniciatíva pod záštitou Inštitútu Mateja Bela v roku 2021. Cieľom iniciatívy je kompenzovať neprítomnosť menšinových strán v parlamente formou aktívneho dialógu medzi parlamentom a odborníkmi v oblasti menšinových práv, vrátane prípravy a pripomienkovania legislatívy.


Vzhľadom na nezmenenú situáciu ohľadom reprezentácii menšín v parlamente pokračuje SPMN vo svojej činnosti aj v tomto období. Prvé stretnutie s novými poslancami je naplánovaný už na tento týždeň.


SPMN vznikla v septembri 2021, odkedy monitoruje prácu parlamentu a pripravovanú legislatívu z pohľadu dopadu na menšiny na Slovensku. Hlavným cieľom je príprava expertných analýz, konzultovaných s expertmi a následne prezentovaných spolu s odporúčaniami poslancom Národnej rady. Vďaka spolupráci s poslancami priamo ovplyvnila legislatívu v oblastiach ako je bývanie, vzdelávanie a jazykové práva v prospech menšín žijúcich na Slovensku.

Iniciatíva doteraz pripravila 85 expertných stanovísk k 35 zákonom, ktoré sa priamo či nepriamo týkajú menšín. Všetky stanoviská SPMN sú dostupné na stránke tu. SPMN tiež úspešne pozbierala vyše 600 podpisov k hromadnej pripomienke o (ne)príprave zákona o právnom postavení národnostných menšín.


Pri príležitosti ukončenia činnosti starého parlamentu sme si prichystali vyhodnotenie práce poslancov v predošlom období. Analyzovali sme 57 kľúčových, finálnych hlasovaní o zákonoch a právnych normách, ktoré sme v priebehu práce SPMN odporúčali podporiť alebo nepodporiť, prípadne navrhovali vylepšiť s ohľadom na dopady na menšiny.


Výsledné symbolické ocenenie

„Priateľ menšín v NRSR“

sme udelili osemnástim poslancom a poslankyniam, ktoré hlasovali v týchto kľúčových zákonoch v nadpolovičnej väčšine v prospech menšín.


Ocenenie získali

Alojz Baránik, Ján Benčík, Martina Brisudová, Peter Cmorej, Róbert Halák, Jarmila Halgašová, Miroslav Kollár, Monika Kozelová, Juraj Krúpa, Vladimír Ledecký, Tomáš Lehotský, Peter Osuský, Anna Remiášová, Jaromír Šíbl, Tomáš Valášek, Jarmila Vaňová, Marián Viskupič, Anna Zemanová a Jana Žitňanská. Oceneným poslancom ďakujeme za odvedenú prácu.

„Naďalej považujeme za dôležité, aby analýza navrhnutej legislatívy z pohľadu menšín nebola nadštandardom, ale normou. Naša skupina odborníkov naďalej ponúka svoje analýzy poslancom a poslankyniam dobrej vôle. Verím, že v novom období nájdeme nových spojencov v parlamente naprieč politickým spektrom, a že spolu zabezpečíme kvalitnú legislatívu v prospech menšín,“ povedal Ábel Ravasz, prezident Inštitútu Mateja Bela.
Comentários


bottom of page