top of page

Deň Mateja Bela '24 | II. ročník úspešne za nami

Dňa 16. apríla 2024 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil druhý ročník podujatia Deň Mateja Bela, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Nosnou témou bol význam vzdelávania a vedy pre spoločnosť.Podujatie otvorili rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský a Ábel Ravasz, emeritný prezident Inštitútu Mateja Bela a poradca ministra školstva. Spoločne poukázali na dôležitosť intelektuálneho dedičstva Mateja Bela a jeho prínos pre súčasnú spoločnosť.


Prvý panel bol priamo zameraný na význam vzdelávania a vedy pre spoločnosť. Predsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Paula Puškárová, spolu s rektorom UMB diskutovali o potrebe nielen regionálnych investícií do ľudského kapitálu a dôležitosti využívania príležitostí na podporu synergických efektov vzdelania a vedy.
Rektor pri otázke investícií do vzdelania a vedy pozitívne vyzdvihol úsilie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v zavádzaní nových prvkov do metodiky rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy aj vytvorený priestor na konzorciá, ktoré prinesú dodatočné finančné prostriedky na budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.


Druhý panel sa venoval spoločenskovednému výskumu a informovania verejnosti z pozície občianskej spoločnosti. Odborníčka v oblasti práv národnostných menšín Svetluša Surová a Ábel Ravasz predstavili pohľady na aktuálne otázky spojené s národnostnou rovnoprávnosťou a toleranciou.„Je veľmi dôležité prepájať výskum s praxou a advokáciou v oblasti menšinových politík a práv, lebo aký význam má poznanie a vedomosti, ak na základe nich nekonáme“ uviedla Svetluša Surová, ktorá je zároveň absolventkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.


Ábel Ravasz podujatie Deň Mateja Bela uzatvoril so slovami: „Urobiť niečo raz je výstrel, urobiť niečo dvakrát je dobrý pokus, ale tretíkrát je to už tradícia. Preto sa už teraz teším na tretí ročník Dňa Mateja Bela“.program: Deň Mateja Bela (spolupráca s UMB a HSS)

typ: live podujatie - panelová diskusia

dátum: 2024-04-16

miesto: Miestnosť P4 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


dmb24-tlačová-správa
.docx
Download DOCX • 3.00MB

Podujatie bolo organizované pod záštitou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR


S podporou Spolkového ministerstva zahraničných vecí na základe rozhodnutia Nemeckého spolkového snemu.


Comments


bottom of page