top of page

Unikátna spolupráca s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu

Nezisková organizácia Aktiv s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Ministerstva zahraničných vecí Kórejskej republiky absolvovala študijnú návštevu mimovládnych organizácií a think-tankov v strednej Európe.


Ábel Ravasz počas prezentácie (Nová Cvernovka, 28.6.2023)

Zástupcovia občianskej spoločnosti a médií z menšinových komunít v Kosove absolvovali dňa 28.6.2023 sériu stretnutí v priestoroch Inštitútu Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet v Bratislave, kde prezident organizácie Ábel Ravasz prezentoval aktivity IMB. V druhej časti Dr Svetluša Surová prezentovala študijnej návšteve jej najnovší výskum Cielenie na marginalizované rómske komunity na Slovensku zo strany Regionálnych úradov verejného zdravotníctva počas pandémie. Okrem toho sa výskumníčka podelila o jej názory o relevantnosti výskumu a o tom, ako využiť výskumné dáta na ovplyvnenie decision-maker-ov, aby prijali lepšie politiky a postupy voči rómskym komunitám. Ďalšími nosnými témami stretnutia boli metodika výskumu a zber etnických dát pri práci s menšinami na Slovensku, resp. aké formy osvetovej činnosti aplikuje Inštitút v marginalizovaných rómskych komunitách. (pôvodný facebook post tu)Dr. Svetluša Surová, hlavná senior výskumníčka pre Slovensko
O PROJEKTE

Hlavným cieľom medzinárodného projektu pod názvom Enhancing Minority Participation in Decision-Making Processes Through Policy Work and Exchanges (Zvyšovanie účasti menšín na rozhodovacích procesoch prostredníctvom spolupráce a výmeny dobrých skúsenosti) je spojiť mimovládne organizácie, ktoré podporujú účasť menšinových komunít na rozhodovacích procesoch. Partnerské organizácie chcú prispieť k tomu aby sa zlepšila verejná a inštitucionálna politika a tým aj postavenie zástupcov menšinových komunít v Kosove - s osobitným dôrazom na kosovských Srbov. Navrhovaná intervencia spojila partnerov z vyšehradských krajín, aby zvážili spoločné výzvy, pokiaľ ide o začlenenie menšín do rozhodovacích procesov, a prepojili ich s podobnými organizáciami a príslušnými zainteresovanými stranami v Kosove (WB6).


Video: Prvé podujatie v rámci projektu / Launching Event of the Project


Forma stretnutí a štruktúrované prostredie uľahčia vytvorenie nových a udržateľných väzieb medzi cieľovými skupinami a umožnia vypracovanie návrhov na riešenie praktických problémov menšín na základe dát, výskumu a vedy a ktoré sa projekt bude snažiť implementovať. Ďalším krokom je vytvorenie platformy, ktorá vznikne za účelom združovať zástupcov občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií z V4 a Kosova. Cieľom a hlavnou aktivitou tejto platformy bude podporiť trvalý a udržateľný dialóg o problémoch, ktoré ovplyvňujú menšinové komunity v spomínaných krajinách.


DOBA REALIZÁCIE

od 2023-05-22 do 2023-12-31


PARTNERI PROJEKTU"Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom zahraničných vecí Kórejskej republiky
prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce
v strednej Európe."Σχόλια


bottom of page