top of page

Régiókban a jövő? - vidékfejlesztési workshop

Múlt hét pénteken, Tardoskedden tartották meg a Régiókban a jövő? című konferenciát, amelyen számos szlovákiai magyar szakember adott elő a a régiók jelenlegi helyzetéről és jövőképéről. A Bél Mátyás Intézet által szervezett találkozó három témakör köré épült, amelyek a Szlovákia: sikeres EU-s régió?, az Önkormányzatok: amit vállaltunk és amit vállalhatunk, valamint a Kis- és középvállalkozások: esély vagy veszély Európa címet viselték.


Rigó Konrád kulturális államtitkár szerint a hatalmas regionális különbségeket mi sem mutatja jobban, mint a Kelet-Szlovákiától háromszor magasabb GDP Pozsonyban, vagy a járások között helyenként 20%-os különbség a munkanélküliségben. “Pont ezért az előadókat úgy állítottam össze, hogy hidat képezzünk a két pólus között, és Közép- valamint Kelet-Szlovákia is kellően képviselve legyen. Fontosnak tartom, ahogy azt el is mondtam, hogy a Gazdasági és Régiófejlesztési Központ városokra bontott makrogazdasági mutatók felállítását tűzte ki célul, hogy pontosabb képet kapjunk Dél-Szlovákia valós gazdasági helyzetéről” - mondta az államtitkár.


“A konferencia térségünkben első ízben került megrendezésre. A polgármesterek ill. kis- és középvállalkozók pozitívan értékelték, ugyanis több fontos információt is kaptak úgy az úniós források merítése, mint a sikeres vállalkozás működtetése területén. A régiónk számára nagyon fontos, hogy ez a terület is fel legyen karolva, hiszen mindkét szegmens nagyon fontos szerepet játszik a munkavállalás és a térség fejlődése területén. Bízunk benne, hogy a jövőben még nyílik alkalom ilyen, vagy hasonló információcserére” - nyilatkozta a konferencia után Tóth Marián, tardoskeddi polgármester.


Dudás Tamás, egyetemi tanár úgy véli, napjaink szlovák gazdasági sikerei mögött sajnos jelentős regionális gazdasági és szociális különbségek bújnak meg.

“Ezért került megszervezésre a Régiókban a jövő? című konferencia, amely témaindító eseményként szolgált a régiófejlesztés kérdéskörében. A fórumnak sikerült egy tető alá hoznia elméleti szakembereket, magyarlakta régiókban működő sikeres vállalatokat és civil szervezetek képviselőit valamint számos helyi önkormányzat képviselőjét. A jól sikerült rendezvény keretein belül sikerült identifikálni több problémát és lehetőséget is, melyekkel a Bél Mátyás Intézet elemzői a továbbiakban részletesen foglalkoznak majd a következő hetekben és hónapokban.”

“Remélem, hogy a tardoskeddi találkozó csak a nyitánya volt egy olyan folyamatnak, melyben a dél-szlovákiai régiófejlesztésben érdekelt fiatal szakemberek megpróbálnak kialakítani egy platformot a stratégiai szintű együttgondolkodásra. Nagy szükség van erre egy olyan korban, amikor közös koncepciók híján településeink nem vagy csak alig koordinálják fejlesztési elképzeléseiket” - vallja Agócs Attila, Fülek polgármestere.


Morvay Péter, a Bél Mátyás Intézet igazgatója pozitívan értékelte a konferenciát. “Azért tartom fontosnak, hogy ez a mai workshop, mai műhely megszülethetett, mert úgy ahogy a Hídnak, úgy a Bél Mátyás Intézetnek is az egyik fő alappillére a régiók közti szociális, gazdasági és kulturális különbségek kiegyensúlyozása. Külön köszönet Tóth Marián polgármesternek a szíves vendéglátásért” - tette hozzá az igazgató.


Az előadók sorába tartozott még Bara Zoltán régiófejlesztési projektmenedzser, Bindics Zsolt és Hajdú István vállalkozók, Balódi László polgármester és Boros András régiófejlesztési szakember is. A résztvevők pozitívan értékelték, hogy konkrét pályázati tanácsadás és gyakorlati tanácsok is részét képezték a konferenciának.
Comments


bottom of page