top of page

IMB: Presun na Úrad vlády nevyrieši slabiny Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Od 1. júna prechádza Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) pod Úrad vlády. Končí tak perióda jeho pôsobenia na Ministerstve vnútra, ktorá trvala od roku 2012. Vláda od tohto kroku očakáva najmä posilnenie postavenia funkcie splnomocnenca, resp. súčasnej splnomocnenkyne Andrey Bučkovej. Analýza Inštitútu Mateja Bela však ukazuje, že presun ÚSVRK na Úrad vlády nerieši dlhodobé problémy tejto inštitúcie, ba niektoré aj zhoršuje, a dokonca vytvára nové problémy.


Naša analýza sa zaoberá kľúčovými problémami ÚSVRK, ktoré boli definované v tzv. Bielej knihe o inštitucionálnom nastavení integračných politík na obdobie 2020-2024, ktorá vyšla ešte v roku 2020. Zo šiestich hlavných okruhov tohto dokumentu presun ÚSVRK pod Úrad vlády rieši iba jeden. Ide o symbolickú rovinu – ÚSVRK bude opäť pod záštitou predsedu vlády SR, čo môžeme vnímať najmä ako odkaz smerom k domácim aj zahraničným partnerom. Integračná agenda už nebude pod „silovým rezortom“.


Táto symbolická zmena však má vysokú cenu. Nakoľko eurofondy ostávajú na Ministerstve vnútra, zvyšuje sa administratívna záťaž pre partnerov ÚSVRK a zhoršuje sa koordinácia aktivít. Splnomocnenec naďalej ostáva iba poradným orgánom, stále nebude členom vlády, nemôže priamo predkladať materiály do vlády ani do parlamentu, a nebude mať ani právnu subjektivitu. Nerieši sa roztrieštenosť projektov medzi rôznymi ministerstvami. Zároveň sa vytvárajú nové problémy: Úrad vlády nemá vhodnú podpornú infraštruktúru pre koordinačné a sprostredkovateľské aktivity ÚSVRK.


„Súčasná vláda premrhala možnosť pomôcť integračnej agende pri preskupení Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Podobná šanca meniť zásadné podmienky fungovania úradu sa neopakuje často, a tieto zmeny – okrem symbolickej roviny – reálne nepomáhajú ani úradu, ani jeho klientom. Navyše úrad už pol roka rieši namiesto klientov seba, v strede volebného obdobia. Teraz bude potrebovať ďalšie mesiace na nastavenie procesov,“ povedal Ábel Ravasz, prezident Inštitútu Mateja Bela, zároveň bývalý splnomocnenec vlády.

Inštitút Mateja Bela vytýčil aj základné tézy pre lepšie nastavenie integračných politík v budúcnosti. Upravujúc pôvodné odporúčania Bielej knihy, navrhujeme transformáciu pozície splnomocnenca na ministra bez kresla (podobne ako mal pozíciu v roku 2020 podpredseda vlády Rudolf Chmel) a vytvorenie agentúry pre sociálne začleňovanie na zjednotenie integračných projektov a pomocných služieb (podobne ako to funguje v Českej Republike).


Celú analýzu si môžete stiahnuť kliknutím na link nižšie:

📶Úrad splnomocnenca pre rómske komunity mení rezort - Máme sa na čo tešiť [ Ábel Ravasz ]
.
Download • 574KB

Comentarios


bottom of page