top of page

Ábel Ravasz: Prečo je dobrý Fond na podporu kultúry národnostných menšín?
Národná rada SR schválila zriadenie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Strana Most-Híd pracovala na tomto zákone od roku 2015 a včerajší úspech je pre nás výsledkom dlhoročnej práce. Chcel by som vyzdvihnúť tri atribúty, kvôli ktorým je Fond významný z hľadiska národnostných menšín na Slovensku.


Kultúrna samospráva. V prípade nového Fondu sa už nemôže stať, aby menšiny vzájomne zasahovali do projektov, alebo aby o cieľoch kultúry národnostných menšín rozhodovali úradníci. Hlavná úloha pri fungovaní Fondu pripadne odborným radám, zastúpeným odbornou verejnosťou, ktorých členov si zvolia organizácie národnostných menšín demokratickým spôsobom.


Národnostné menšiny si budú môcť sami zadefinovať čo potrebujú a ako chcú naložiť so získanou podporou a rovnako si sami určia aj  podmienky na posudzovanie projektov. Pre mňa osobne je najdôležitejšou novinkou Fondu práve tento aspekt, o ktorý som sa snažil aj pri vypracovaní tohto zákona.


Viac peňazí na kultúru. V roku 2017 bolo vyčlenených 4,5 milióna eur na podporu kultúry národnostných menšín. Vďaka novému Fondu sa od budúceho roku táto suma zvýši na 8 miliónov eur. Toto prerozdelenie bude výhodné pre všetky menšiny, obzvlášť pre tie početnejšie. Maďarská menšina bude mať k dispozícii namiesto 2,2 milióna eur 4,1 miliónov, rómska menšina namiesto 770 tisícom eur získa 1,7 milióna eur a zároveň sa budú mať lepšie aj menej početné menšiny. Pri vytváraní Fondu sme sa snažili klásť dôraz na špecifiká jednotlivých menšín či rozdelenie podpory a tomu sme prispôsobili flexibilitu inštitútu.


Stabilita. Veľkou výhodou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín je, že je regulovaný zákonom, je zaradený pod ministerstvo kultúry a má svojho riaditeľa. To znamená, že procesy a pravidlá jeho fungovania budú predvídateľné a stabilné. To sa vzťahuje aj na rámcovú sumu vo výške 8 miliónov, ktorú zákon presne vymedzuje a obmedzuje manipuláciu s ňou.


Po toľkých desaťročiach sa naše národnostné menšiny konečne dožili toho, aby od štátu získali stabilnú, vypočítateľnú a dobre financovanú podporu na svoje kultúrne aktivity. Dúfam, že Fond splní očakávania a  nádeje, prinesie značný posun v prospech vytvorenia pestrého občianskeho Slovenska!

Comments


bottom of page