top of page

Stážový Program 2021 – hláste sa!

Inštitút Mateja Bela vyhlasuje tohtoročný stážový program s Ábelom Ravaszom. Nadväzujúc na programy minulých rokov, ponúkame mladým profesionálom možnosť zoznámiť sa s témami integrácie rómskych komunít, zberu etnických dát, ako aj so širšími súvislosťami regionálneho rozvoja a menšinových politík na Slovensku.

Stážisti a stážistky sa zúčastnia prednášok špičkových odborníkov na rôzne oblasti v rámci týchto tém, a postupne si zvolia jednu z tém pre svoje modelové projekty. Príprava na spracovanie projektov prebehne formou tvorivých dielní, terénna časť projektu sa uskutoční počas trojdňového výjazdu do regiónov. Svoje projekty dokončia účastníci programu pod vedením tímu Inštitútu Mateja Bela v priebehu augusta, s možnosťou prípadného pokračovania na jeseň 2021.

Hlásiť sa môžu študentky a študenti so záujmom o integráciu rómskych komunít a iných menšín, prácu s etnickými dátami, terénnu prácu, verejné politiky a regionálny rozvoj. Hlásiť sa môžete do 10. júna 2021 na adrese institutmatejabela@gmail.com.

Od stážistov a stážistiek sa očakáva osobná prítomnosť na prednáškach a dielňach programu, a to nie menej ako trikrát týždenne. Tiež sa zúčastnia výjazdu do regiónov. Témy projektov budú vopred definované, a budú v súlade s výskumnými a pracovnými záujmami organizátorov. Je možná negociácia o samotných témach, primárnym cieľom je ale priama participácia účastníkov programu na aktivitách organizátorov.


Niektoré z možných tém: – Sekundárne spracovanie dát z Atlasu rómskych komunít 2019 – Príprava pilotného zisťovania v prostredí goralských a rusínskych komunít – Podpora aktivít iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! – Príprava mediálnych výstupov – Práca na štartovacích aktivitách pracovnej agentúry so zameraním na MRK – Výskum v oblasti aktivít terénnych pracovníkov v MRK – Príprava policy analýzy pre Inštitút Mateja Bela


0 views0 comments
bottom of page