top of page

Odštartovali sme Stážový program 2021

Inštitút Mateja Bela mal po vyhlásení stážového programu 2021 rekordný počet prihlášok ako aj prijatých študentov.


Študenti prechádzali výberovým konaním, po ktorom sme prijali celkovo 10 stážistov a stážistiek. Náš tím stážistov a stážistiek tvorí cielená zmes vekových kategórií, z rôznych prestížnych univerzít, ako aj stredných škôl. Stážisti a stážistky sa aktívne zúčastňovali prednášok špičkových odborníkov na témy ako integrácia rómskych komunít, zber a analýza etnických dát, regionálny rozvoj a menšinové politiky na Slovensku. Stážistov sme po absolvovaní prednášok rozdelili do tímov, v ktorých sa hlbšie zaoberajú podoblastiam tej ktorej témy. Naši účastníci programu si zvolia jednu z tém, z ktorej vypracujú modelový projekt pod vedením Inštitútu Mateja Bela.Záver stáže bude zahájený trojdňovým výjazdom do regiónov, kde budú mať naši stážisti okrem iného možnosť, nahliadnuť do problémov vo fungovaní daných lokalít, a navrhnúť akúkoľvek formu zlepšenia tohto fungovania.Comments


bottom of page