top of page

Vzniká nová spolupráca na popularizáciu dedičstva Mateja Bela

Posolstvo Mateja Bela je dôležité a hodnotné aj pre dnešného človeka, a preto si zaslúži väčšiu pozornosť. Zhodli sa na tom dve inštitúcie, ktoré nesú jeho meno a ktoré dnes uzatvorili memorandum o spolupráci na popularizáciu jeho intelektuálneho dedičstva. Ide o Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a Inštitút Mateja Bela z Bratislavy. Signatári sa pri podpise stretli na pôde rektorátu univerzity.


„Spolupráca sa bude týkať najmä propagovania intelektuálneho dedičstva Mateja Bela, spisovateľa, vedca a významnej osobnosti Uhorska 18. storočia, zdôrazňujúc postuláty národnostnej rovnoprávnosti, náboženskej tolerancie, zjednocovania ľudí a národov, lásku k vlasti a vieru v silu vzdelania a kultúry,“ povedal rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

Delegácia Inštitútu v Banskej Bystrici: Laura Škrinárová, Ábel Ravasz a Peter Morvay

Spoluprácou chcú partneri prepájať oblasti vzdelávania s oblasťou podpory menšín, rozvíjať myšlienku občianskeho spolunažívania a tolerancie, a taktiež sa inšpirovať vysokou odbornou kvalitou práce Mateja Bela. Na základe memoranda sa už teraz pripravuje prvá spoločná aktivita, a to Deň Mateja Bela dňa 24. marca 2023.

Signatári

„Pripravujeme celodennú sériu aktivít, ktorej súčasťou bude odborná konferencia v Bratislave ako aj sprevádzaná prechádzka miestami, kde žil a pôsobil známy polyhistor 18. storočia. Veríme, že vieme vytvoriť novú tradíciou, ktorá môže každý rok zavítať do iného mesta na Slovensku,“ povedal prezident IMB Ábel Ravasz.

"The beginning of a beautiful friendship..."

Comments


bottom of page