top of page

Vietnamská komunita sa dočkala uznania

Dobrá správa: vláda schválila štatút národnostnej menšiny pre vietnamskú komunitu žijúcu na Slovensku. Stanú sa tak našou štrnástou menšinou, a zároveň prvou "novou" menšinou, ktorej sa takýto štatút prizná. Vnímam to ako veľmi silný pro-menšinový krok novej úradníckej vlády Lajosa Ódora, a sme rád, že svojou troškou sme k tomuto procesu mohli prispieť aj my za IMB. Ak chcete vedieť, prečo je tento moment taký doležitý, môžete si prečítať našu tematickú analýzu, ktorej autorka je Petra Sliepková.
0 views0 comments
bottom of page