top of page

Téma: desegregácia vo vzdelávaní


Slovensko ako krajina už dlhodobo nedokáže deťom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zabezpečiť rovnosť šance vo vzdelávaní. Podľa zistení výskumu EU SILC MRK 2020, takmer polovica (47 %) detí z MRK vo veku 6 až 15 rokov v bežnom vzdelávaní má v triede iba rómskych spolužiakov a u ďalších 23 % rómski spolužiaci tvoria väčšinu kolektívu triedy. Rómske deti sú nadreprezentované v špeciálnom školstve a podreprezentované vo všetkých ostatných zložkách školstva.


Európska komisia začala v roku 2015 proces o formálnom porušení povinnosti krajiny pri zabezpečení rovnakého prístupu ku vzdelávaniu (tzv. infringement). V roku 2019 bol proces doplnený o rozšírené stanovisko a v roku 2023 sa Komisia rozhodla o zahájení súdneho procesu v tejto téme.


Po prvom prelomovom súdnom rozhodnutí o segregácii rómskych detí v Šarišských Michaľanoch (2011/12) sa súdy postupne rozhodli o porušení práv detí v ďaľších lokalitách, vrátane medializovanej kauzy v Starej Ľubovni (2023). Tieto tlaky vedú k postupnej zmene v tejto oblasti.


26 views

Comments


bottom of page