top of page

Zapojte sa do súťaže „Odkiaľ som“

Žijeme v národnostne rozmanitej krajine. Sú ľudia, ktorí toto skôr vnímajú ako riziko alebo výzvu. Slovensko je pritom podľa mňa kvôli tejto pestrosti iba krajšia a hodnotnejšia. Je dôležité, aby sme odovzdali toto posolstvo aj najmladším generáciám.


Preto sme radi, že Inštitút Mateja Bela je partnerom súťaže „Odkiaľ som – Spoznajme sa“. Ide o súťaž pre deti, ktoré môžu svojimi literárnymi a výtvarnými dielami prezentovať históriu ich komunít a tradíciu spolunažívania v ich obciach.


Ak máte záujem si prihlásiť svojich žiakov, či svoje deti do tejto súťaže, môžete tak urobiť do konca júna u vyhlasovateľa OZ EDUSOC na adrese kcsabayova@gmail.com.

0 views0 comments

Comments


bottom of page