top of page

Stážový program 2024 | Výzva

Vyhlasujeme tohtoročný stážový program Inštitútu Mateja Bela s Ábelom Ravaszom!

Zaujímaš sa o dianie v spoločnosti? Chceš lepšie spoznať život a problémy menšín na Slovensku? Chceš sa zúčastniť terénnych výskumov v prostredí menšín a rómskych komunít? Chceš pochopiť fungovanie štátnej a verejnej správy, či tvorby zákonov? V tom prípade si na správnom mieste!Náplň práce

  • Študentom a mladým profesionálom ponúkame prácu na projektoch, terénnom výskume a aktivistickej činnosti v oblasti menšinových politík na Slovensku.


  • Náš program kombinuje intenzívnu obsahovú prípravu v týchto témach s plnením praktických úloh v rámci prebiehajúcich programov inštitútu. Navyše budete mať možnosť spoznať prominentných aktívnych ľudí v týchto oblastiach, ktorí navštívia náš program ako hostia/hosťky.Kto sa môže hlásiť?

  • Hlásiť sa môžu študenti vysokých škôl, študenti končiacich ročníkov stredných škôl a mladí profesionáli so záujmom o aktuálne spoločenské témy, verejné a menšinové politiky, či sociálnu inklúziu. Stážový program je prezenčný. Vyžaduje sa účasť minimálne trikrát v týždni, vždy v poobedňajších hodinách.


  • Od stážistiek a stážistov sa očakáva osobná prítomnosť na prednáškach a workshopoch programu, rovnako sa zúčastnia terénneho výjazdu do regiónov.


  • IMB vždy hľadá nových kolegov a kolegyne na posilnenie nášho tímu. Po úspešnom absolvovaní stážového programu sa stážistom a stážistkám otvárajú dvere na dlhodobú spoluprácu s Inštitútom.


  • Program ponúka štipendijné miesta pre uchádzačov z nízkopríjmových rodín.


  • Výberový proces prebieha formou online rozhovorov s organizátormi.Prečo práve Stáž IMB?

„Stáž s Ábelom Ravaszom a spol. mi otvorila oči do problematiky inklúzie rómskych komunít na Slovensku. Na konci stáže som bol obohatený vyvrátenými mýtmi o Rómoch, prednáškami špičkových ľudí z tejto oblasti, veľa veľa dobrými a zlými príkladmi projektov a neposledne - s priateľstvami ktoré trvajú dodnes. Šanca byť v tej istej miestnosti s odborníkmi ktorí otvorene rozprávajú o svojich skúsenostiach a potykajú si ihneď, je naozaj nenahraditeľná.“

– Filip (ročník 2020)

„Táto stáž mne osobne priniesla mnoho nových informácii, poznatkov, priateľov a, bez akéhokoľvek preháňania, zmenila mi život. Vďaka nej som sa viac dostal do oblasti regionálneho rozvoja, naštartoval som svoju kariéru a dostal sa do novej, veľmi dobrej práce. Pokiaľ teda hľadáte možnosť, ako získať prax počas štúdia alebo sa len potrebujete nasmerovať ďalej smerom k pracovným príležitostiam, jednoznačne odporúčam.“

– Tomáš (ročník 2020)

„Najzásadnejším prínosom stáže bolo pochopenie toho, čo existuje v teórii a prečo to nefunguje v praxi, ktorá je ovplyvňovaná rôznymi faktormi, ktoré nie sú identifikovateľné na prvý pohľad. Ako študentku, ktorá bola doposiaľ v kontakte najmä s teóriou, ma to zásadne posunulo.“

– Lucia (ročník 2022)

FOTOALBUMY 2023 2022 2021Comments


bottom of page