top of page

Stážový program 2022 sme ukončili trojdňovým výjazdom

Na záver nášho tohtoročného programu sme našich stážistov a stážistky vzali na tri dni priamo do regiónov, aby mali možnosť vidieť príklady dobrej praxe zblízka. Navštívili sme aj miesta, kde obce a jej obyvatelia čelia problémom a rozprávali sa o príčinách a riešeniach. O situácii v regiónoch sme sa učili z rôznych pohľadov, rozprávali sme sa so starostami obcí, s ľuďmi z neziskových organizácií, aj miestnymi aktivistami.


Posledný deň si stážisti vyskúšali aj terénny výskum – zbierali dáta o spolunažívaní Rómov a nerómov v obciach. Mali tak možnosť počuť o živote v obciach priamo od ich obyvateľov.


Stážisti 2022, obec Čirč, foto: Terézia Šuránová

Comments


bottom of page