top of page

Vzniká „Skupina priateľov menšín v NRSR“

Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska nemajú národnostné menšiny v parlamente priame politické zastúpenie. Skupina priateľov menšín chce tento stav kompenzovať aktívnejším dialógom medzi parlamentom a odborníkmi v oblasti menšinových práv, vrátane prípravy a pripomienkovania legislatívy. Parlamentnú skupinu zakladajú poslanec NR SR Miroslav Kollár a prezident Inštitútu Mateja Bela Ábel Ravasz.


Zakladatelia Skupiny priateľov menšín v NR SR sú presvedčení, že verejný a politický diskurz o postavení národnostných menšín v spoločnosti, ako aj legislatívna činnosť v otázkach, ktoré sú pre menšiny dôležité, sa dnes dejú ad hoc a k tejto téme chýba premyslený a systematický prístup. Výsledkom je nielen to, že zákony s osobitným menšinovým zameraním sú prijaté po minimálnej spoločenskej diskusii a v nízkej kvalite, ale aj to, že menšinové záujmy zanikajú pri mainstreamových témach. Videli sme to aj pri neschválení deklaratórneho vyhlásenia na podporu menšín, ktoré minulý týždeň neprešlo parlamentom.„V NR SR existujú ľudia naprieč politickým spektrom, ktorí vnímajú menšinové otázky citlivo a so záujmom. Naša iniciatíva reaguje na tento fakt. Chceme prepojiť týchto ľudí a pomáhať im v práci vytvorením Skupiny priateľov menšín v NRSR. Úlohou našej skupiny je preto pripraviť stanoviská a pripomienky k parlamentným návrhom, ktoré majú dopad na menšiny, a potom to prediskutovať so skupinou relevantných poslancov NR SR,“ povedal poslanec Miroslav Kollár.

„Musíme konštatovať, že vypadnutím menšinových strán z parlamentu sa zhoršila odborná kvalita pripravených zákonov v oblasti národnostných menšín. Menšinová politická sféra sa uzatvára do seba, a stráca kontakt s reálnymi rozhodnutiami. Veríme, že formou vytvorenia tejto kontaktnej skupiny sa nám podarí skvalitniť menšinovú agendu na pôde NR SR. Verím, že sa nám podarí nadviazať spoluprácu so všetkými relevantnými politickými stranami,“ povedal prezident Inštitútu Mateja Bela, Ábel Ravasz.


Prvé pracovné aktivity plánuje Skupina priateľov menšín v NR SR už pred začiatkom októbrovej schôdze parlamentu. Odborníci skupiny už teraz pracujú na pripomienkovaní niektorých zákonov, ktoré majú byť na programe októbrovej schôdze, vrátane dvojakého občianstva a menšinového jazykového zákona.

Comments


bottom of page