top of page

Skupina priateľov menšín v NRSR rokovala aj o kompetenčnom zákone

Skupina priateľov menšín v NRSR (SPMN) pokračuje vo svojej činnosti aj v tomto volebnom období. SPMN zasadáva pred každou regulárnou schôdzou NRSR, a pripravuje podklady k zákonom týkajúcich sa života menšín na Slovensku.


Na aprílovú schôdzu sme pripravili stanoviská k 11 zákonom. Na stretnutie na pôde parlamentu prišlo 7 poslancov a 7 poslaneckých asistentov reprezentujúcich päť politických strán. Svojou prítomnosťou nás podporil aj splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Ákos Horony.


Na júnovú schôdzu sme pripravili 10 analytických podkladov, a na pôde parlamentu sa s nami stretlo 6 poslancov a 4 poslaneckých asistentov.


Za kľúčovú zmenu v tomto období môžeme považovať zmenu kompetenčného zákona. Citujúc z našej analýzy, "navrhnutý zákon prináša niekoľko mimoriadne pozitívnych inštitucionálnych zmien v oblasti národnostných menšín. Opäť sa vytvára samostatná Rada vlády pre národnostné menšiny. Posilňuje sa pozícia oboch splnomocnencov, a po vyše dekáde sa ukotví a vyčistí kompetencia v oblasti národnostných menšín. Návrh preto hodnotíme pozitívne a odporúčame podporiť."


Všetky naše analýzy sú verejnosti dostupné na tejto adrese.
Comments


bottom of page