top of page

Sčítanie obyvateľstva a interpretácia druhej národnosti

Možnosť označiť si dve národnosti v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov je regionálny štandard krajín Vyšehradskej štvorky. Slovensko prijalo podobnú metodiku v roku 2018, prvýkrát má byť použitá pri sčítaní v roku 2021. Začiatkom roka 2021 však bola debata na tému pripravenosti tohto štatistického postupu opäť otvorená. Vo verejnej diskusii sú komunikované obavy z toho, či máme dostatočne pripravené interpretačné rámce na spracovanie dát, ako aj zo samotného dopadu tejto zmeny na legislatívu Slovenskej republiky.

Naša analýza sa preto sústredí na tieto kľúčové body. Po analýze dát a slovenskej legislatívy navrhujeme, aby v bolo v interpretačnom rámci sčítania ukotvené rovnomerné zarátanie odpovedí z oboch otázok na národnosť tak, ako v Maďarsku. Zároveň navrhujeme definovať pojem „osoba patriaca k národnostnej menšine“, a to v zákone 184/1999, aby sme zabránili akýmkoľvek nejasnostiam.


Celú analýzu si môžete stiahnuť kliknutím na link nižšie:

📶Sčítanie obyvateľstva a interpretácia druhej národnosti [ Ábel Ravasz ]
.pdf
Download PDF • 592KB

留言


bottom of page