top of page

Oranžový salón III. • Jadro EÚ

15. októbra sa uskutočnilo prvé jesenné vydanie Oranžového salóna, ktorou témou boli otázky týkajúce sa jadra Európskej únie.


Diskusie moderovanej Tomášom Dudášom, dekanom Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, sa zúčastnili Katarína Cséfalvayová, predsedníčka Zahraničného výboru NRSR; Ondrej Dostál, poslanec NRSR a Róbert Ondrejcsák, štátny tajomník Ministerstva Obrany SR.


Diskusia ukázala, že na koncept jadra možno nazerať z rôznych aspektov a debatu možno brzdí práve to, že každí používa svoju definíciu. Diskutéri sa však zhodli na tom, že koncept jadra je v zásade novým názvom už existujúceho konceptu viacrýchlostnej integrácie. Rozdiely v názoroch hostí sa prejavili najmä v rozdielnom pohľade práve na viacrýchlostnú integráciu. Kým Katarína Cséfalvayová sa vyslovila skôr za koncept užšej integrácie, Ondrej Dostál uprednostňuje viacej flexibility pri výbere rýchlosti integrácie.


z ľava: Tomáš Dudáš, Ondrej Dostál, Katarína Cséfalvayová a Róbert Ondrejcsák

Viackrát počas diskusie zaznela myšlienka, že štáty, ktoré nechcú byť súčasťou jadra európskej integrácie by nemali byť vnímané ako menejcenné krajiny.


V záverečnej časti integrácie sa hostia zhodli na tom, že v súčasnosti prechádza proces európskej integrácie vážnou skúškou a v tomto kontexte treba spojiť sily v zápase so silami, ktoré myšlienku Európskej únie a priori odmietajú a boli by ochotné Slovensko z tohto zoskupenia vyviesť.

Bình luận


bottom of page