top of page

Letná škola IMB v Podunajských Biskupiciach

V auguste sme zorganizovali úvodný ročník letnej školy pre základoškolákov z Podunajských Biskupiciach. Cieľmi projektu bolo upevniť školské návyky detí, rozšíriť ich obzory a vytvoriť pozitívny vzťah ku vzdelávaniu vo všeobecnosti.


Na letnej škole sa zúčastnili deti maďarskej, rómskej, slovenskej či ukrajinskej národnosti. V takomto diverznom prostredí sa deti učili o dôležitosti interetnickej tolerancie, spolupráce a vzájomného rešpektu. Letnú školu sme zorganizovali v spolupráci s vedením ZŠ Biskupická a vďaka podpore mesta Bratislava a pána starostu Zoltána Péka.


Úspešné ukončenie letnej školy predstavuje len začiatok dlhodobého pôsobenia Inštitútu Mateja Bela v tejto lokalite. Od septembra rozbiehame na ZŠ Biskupická edukačno-mentoringový program, ktorý bude fungovať počas celého školského roka.Comments


bottom of page