top of page

Jazyková mapa rómskych komunít Slovenska

Doma sa rozprávajú po rómsky či po maďarsky, alebo jazyky miešajú a čistú slovenčinu počujú len na ulici. Keď nastúpia do prvého ročníka, učiteľom nerozumejú.


Splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz predstavil novú jazykovú mapu Rómov, ktorá prvýkrát podrobne až na úroveň miest a dedín ukazuje, akým jazykom rozprávajú slovenskí Rómovia. Vidieť z nej, že to je v rôznych kútoch krajiny veľmi rozdielne. Rómovia všade nerozprávajú po rómsky, ale aj po maďarsky, rusínsky, či miešajú rómčinu so slovenčinou a maďarčinou.


Jazyková mapa ukazuje, že ani v rómčine na tom nie sú všetky oblasti Slovenska rovnako. Prekvapivé je, že slovenčina je predsa len prvým jazykom pre veľkú skupinu Rómov: na Záhorí, na časti zvyšku západného Slovenska, čiastočne na strednom Slovensku či na Zemplíne.


Dve najväčšie jazykové skupiny však hovoria po rómsky a zmiešanou rómčinou a slovenčinou, a to najmä na strednom a východnom Slovensku.


Smerom na juh sa mapa výrazne mení a farieb je oveľa viac. Výrazne zastúpená je maďarčina, rómčina, maďarsko-rómčina, v niektorých obciach Rómovia hovoria zmiešaným maďarsko-rómsko-slovenským jazykom. Na severovýchode vidieť zopár dedín s rusínskym dialektom.
Commentaires


bottom of page