top of page

Analýza málotriednych škôl v mikroregióne Šahy

Štát musí vykonať aktívnejšie kroky v manažmente siete škôl vo viacjazyčných regiónoch. Vyplýva to z novej analýzy Inštitútu Mateja Bela (IMB) s názvom „Analýza postavenia málotriednych a neplnoorganizovaných škôl vo vzťahu k národnostnému školstvu: príklad mikroregiónu Šahy“.


Ide o záverečnú správu z výskumu, ktorý bol vykonaný v 20 obciach na juhu okresu Levice, okolo mesta Šahy. Jedná sa o národnostne zmiešané územie s deťmi maďarskej, rómskej aj slovenskej národnosti, s veľkým počtom málotriednych škôl. Výskumníci IMB navštívili tieto lokality s cieľom pochopiť početnosť žiakov v jednotlivých školách, ich toky a trasy medzi obcami a školami a dôvody tohto trasovania.


„Náš výskum zmapoval komplexnú mozaiku školskej siete mikroregiónu, kde z jednotlivých obcí chodia deti do viacerých záchytných škôl. Výber škôl ovplyvňuje nielen vyučovací jazyk, ale aj možnosti dopravy či tzv. fenomén white flight. Cieľom mapovania bolo vytvoriť model školskej siete mikroregiónu s dostatočnou hĺbkou na to, aby sme následne vedeli zanalyzovať dopady rôznych navrhovaných reforiem a zmien pre rozvoj tejto siete,“ povedala Radka Kováčová, výskumníčka IMB.


Analýza obsahuje aj konkrétne odporúčania na vykonanie krokov na zlepšenie situácie v oblasti. Tieto odporúčania síce pramenia z konkrétneho regiónu, majú však celoštátny rozmer.


„Štát musí vedieť, ako sa tvoria školské obvody, aký vyučovací jazyk sa v nich využíva, ako sa v nich narába s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Potrebuje podporiť prežitie tých málotriedok, ktoré deťom ponúkajú extra služby, naopak pomôcť transformovať tie, ktoré sú dnes nefunkčné. Nemôžeme to nechať na samospád. Viditeľná je aj potreba prevádzky siete školských autobusov,“ povedal Ábel Ravasz, prezident IMB.


IMB Výskum málotriedok
.pdf
Download PDF • 384KB

Comments


bottom of page