top of page

Nová medzinárodná spolupráca v téme menšinových práv

Skupina priateľov menšín v NRSR (SPMN) rozširuje svoju činnosť o medzinárodnú spoluprácu s organizáciou Association for the Study of Nationalities (ASN – Združenie pre výskum národností). Ide o medzinárodnú sieť odborníkov na menšinové práva. V rámci spolupráce spoločne prediskutujú odborníci SPMN a ASN viaceré kľúčové témy v oblasti menšinových práv.


Prvá diskusia sa konala v stredu v Bratislave, za účasti Floriana Biebera, o témach uznania menšín, menšinovej reprezentácie a demokratizácie menšín.Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska nemáme v parlamente stranu špecializujúcu sa na agendu menšín. Skupina priateľov menšín v NRSR (SPMN) chce tento stav kompenzovať prepojením odborníkov v oblasti menšinových práv s poslancami Národnej rady. SPMN existuje už vyše roka, a spripomienkovala vyše 40 zákonov s dopadom na život národnostných menšín na Slovensku. Skupina teraz rozširuje svoju činnosť o medzinárodnú spoluprácu s organizáciou Association for the Study of Nationalities (ASN – Združenie pre výskum národností). Ide o medzinárodnú sieť odborníkov na menšinové práva.„Je veľmi dôležité, aby Slovensko malo zákony, ktoré umožňujú pokojný a spokojný život každému občanovi, nezávisle od toho, do akej životnej situácie sa narodil či akú má identitu. Starostlivosť o menšiny je základnou povinnosťou každej vlády, a nemôže byť rukojemníkom politického kurzu. SPMN sme založili s cieľom posilnenia kvality tvorby zákonov s dopadom na menšiny. Tvorí ju skupina desiatych špičkových odborníkov s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti, vrátane bývalých a súčasných splnomocnencov vlády, a skupina poslancov z vládnych aj opozičných strán s afinitou k tejto téme. Zapojením medzinárodnej siete ASN do tejto práce vieme naše rady a analýzy rozšíriť aj o medzinárodnú dobrú prax, a inšpirovať diskusiu na Slovensku s najlepšími nápadmi z ostatných častí sveta,“ povedal Ábel Ravasz, prezident Inštitútu Mateja Bela, jeden zo zakladateľov SPMN.„Menšinové práva sú indikátorom kvality štátu a jeho legislatívy. Ak ich zanedbávame, môže to viesť k zbytočným konfliktom. ASN už sa už dlhé roky snaží mapovať situáciu v oblasti menšinových práv, no teraz po prvýkrát sa zapojíme do hodnotenia legislatívneho procesu špecifickej krajiny. Je to pre nás zaujímavý, modelový projekt, ktorý verím, že bude mať osoh aj pre širšiu spoločnosť. Naša sieť odborníčok a odborníkov bude poskytovať expertízu a komparatívnu perspektívu s príkladmi dobrej praxe z regiónu a iných krajín. To je nesmierne dôležité pre pochopenie aktuálneho stavu menšín smerujúcich k zlepšeniu vzťahov medzi majoritou a minoritami a kvalitnejšej politickej reprezentácii.“ povedal Florian Bieber, prezident Association for the Study of Nationalities.„Naším dlhodobým cieľom je odpolitizovať menšinovú tému, čo sa nám čiastočne podarilo, čiastočne nie. Z toho dôvodu pripravujeme niekoľko legislatívnych návrhov, vrátane nového zákona o národnostných menšinách. Vítam aktivity SPMN, ktoré prinášajú odbornosť a medzinárodnú expertízu do legislatívneho procesu. Teším sa, že prostredníctvom spolupráce s ASN sa aj na Slovensku dostanú nápady, ktoré hýbu menšinovou politikou na svete,“ povedal splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.

Partnerom spolupráce je Veľvyslanectvo USA v Bratislave.

6 views0 comments

Comentários


bottom of page