top of page

Atlas rozmanitosti Slovenska: spolunažívanie Olašských Rómov, Maďarov a Slovákov

Odštartovali sme terénny výskum spolunažívania Olašských Rómov, Maďarov a Slovákov v Nitrianskom kraji.

Navštívili sme obce v Levickom a Nitrianskom okrese, rozprávali sme sa so starostami ako aj s predstaviteľmi národnostných menšín priamo v obciach, mestách.

Olašskí Rómovia tvoria subetnickú skupinu v rámci rómskej menšiny, odlišujú sa jazykom, zvykmi aj sociálnou štruktúrou, a mesto Nitra tvorí pomyselné centrum olašských komunít na Slovensku. V rámci olašských komunít máme nedostatok kvalitatívnych dát v slovenskom priestore, čo vnímajú aj samotní predstavitelia tejto subetnickej skupiny, a chceli by rozšíriť povedomie o svojej kultúre. V rozhovoroch nám poskytli predstavitelia olašskej menšiny možnosť náhľadu do ich kultúrneho života, pomenovali rozdiely medzi Olašskými Rómami a Rumungrami, či vysvetlili akú hodnotu má v ich komunite vajda.


Podarilo sa nám hovoriť priamo s vajdom Olašských Rómov v Nitre, či spevákom rómskej skupiny Maco Mamuko, ktorí nám bližšie odpovedali na naše otázky. Rozdielnosť medzi rómskymi komunitami vnímali aj starostovia obcí, pracovníci komunitných centier, či úradov, pričom nám poskytli informácie o jazykovom či priestorovom usporiadaní obyvateľstva, a poskytli reálny obraz spolunažívania viacerých národnostných menšín v jednom meste, či obci.

V terénnom výskume ďalej pokračujeme, a už sa tešíme na ďalší Atlas rozmanitosti, ktorý z výskumu vzíde.S podporouCommenti


bottom of page