top of page

Zasadala Skupina priateľov menšín v NRSR

Máme za sebou ďalšie, v poradí štvrté zasadnutie Skupiny priateľov menšín v NRSR. V piatok sme rokovali s našimi špičkovými odborníkmi, a v stredu s poslancami NRSR. Hodnotili sme sedem zákonov, ktoré sú pred parlamentom a týkajú sa života menšín na Slovensku. Z nich sme navrhli podporiť zákon o mediálnych službách, zákon o dotáciách Úradu vlády, zákon o zahraničných Slovákoch, poslanecký návrh o cirkevných organizáciách, naopak nesúhlasili sme s návrhmi na zmeny zákona o obecnom zriadení a školského zákona.

V prípade stavebného zákona monitorujeme situáciu, naša informácia je, že pozmeňujúce návrhy, ktoré sme pripravili na túto schôdzu, majú dobrú šancu prejsť. Celé znenie našich stanovísk nájdete tu. Ďakujeme všetkým zúčastneným za odvedenú prácu!

1 view

Commentaires


bottom of page