top of page

Začali sme Stážový program 2023

Dnes sme odštartovali tohtoročnú stáž Inštitútu Mateja Bela. Desiatim mladým ľuďom z rozmanitého prostredia dáme možnosť spoznať život menšín a formulovať plány na zlepšenie ich životnej situácie. Teším sa na intenzívnu spoluprácu! :)
16 views0 comments
bottom of page