top of page

Vznikla nová tradícia – Deň Mateja Bela

V piatok 24. marca, v deň narodenín Mateja Bela, sa uskutočnilo podujatie na popularizáciu diela a duševného dedičstva tohto významného vedca, spisovateľa a farára. „Deň Mateja Bela“ má ambíciu stať sa novou tradíciou na slovenskej scéne.


Organizátormi podujatia boli dve inštitúcie nesúce jeho meno: Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici a Inštitút Mateja Bela (IMB) z Bratislavy. Organizácie sa rozhodli spolupracovať v tejto téme, a pomyselne tak prepájajú región Stredného Slovenska, odkiaľ Bel pochádzal, s Bratislavou, kde potom pracoval.


Pozvánka na Deň Mateja Bela 2023, autor: Peter Morvay

V rámci podujatia sa zorganizovali dve panelové diskusie. Prvá sa sústredila na ideové dedičstvo Mateja Bela, vrátane problematiky vydávania jeho kníh v slovenskom jazyku. Druhá sa zamerala na aktuálne udalosti, ktoré majú súvis s Belovou prácou a jeho videním sveta.


„Matej Bel nie je iba historická osobnosť. Pre nás je stále inšpiráciou jeho medzinárodne uznaná kvalita práce, jeho úsilie spájať, ale aj jeho životný príbeh ako taký. Týmto podujatím chceme priblížiť jeho osobu dnešnému obecenstvu. V tomto období nám má Belova práca čo dať,“ povedal Ábel Ravasz, prezident IMB.


Ábel Ravasz a Vladimír Hiadlovský pri slávnostnom otvorení podujatia (autor: Martin Hošták)

Podujatie sa odohralo na mieste, ktoré sa s ním úzko spája – na tzv. Evanjelickom predmestí, kde Bel žil, pracoval a kde bol napokon aj pochovaný. Súčasťou podujatia bola aj sprevádzaná prechádzka uličkami tohto predmestia s dôrazom na Belov život, jeho dedičstvo a kult jeho osobnosti v 19. storočí. Panelové diskusie sa udiali v Goethe-Institut Bratislava na Panenskej ulici, ktorá do začiatku 20. storočia niesla meno Mateja Bela.


„Veríme, že po tomto prvom ročníku sa Deň Mateja Bela stane každoročnou tradíciou, a že každý rok vieme odprezentovať dedičstvo Mateja Bela v inom meste Slovenska. Budúci rok budeme mať okrúhle výročie narodenia Bela, tak nám príde vhodné, aby sme podujatie zorganizovali v Banskej Bystrici“, povedal Vladimír Hiadlovský, rektor UMB.


Pre ďalšie fotky navštívte náš Google Photos album


Comments


bottom of page