top of page

Výzva na predkladanie príspevkov do Ročenky regionálneho rozvoja 2022

Iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! vyhlasuje výzvu na predkladanie príspevkov do pripravovanej publikácie Ročenka regionálneho rozvoja 2022. Cieľom publikácie je informovať o výzvach a aktivitách v regionálnom rozvoji v minulom roku a formulovať odporúčania a priority pre nasledujúce roky, a tým napĺňať misiu RRT! – vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity a pripraviť návrh reformy regionálnej politiky na Slovensku.

V súlade s prioritnými oblasťami RRT! je výzva zameraná predovšetkým na príspevky v týchto tematických okruhoch:

  1. Verejná správa. Kompetencie a finančná decentralizácia, investičná politika, vízia a plánovanie, integrované územné stratégie, zaostávajúce územia.

  2. Územné členenie. Funkčné regióny.

  3. Miestna ekonomika. Zvyšovanie konkurencieschopnosti, výskum a vývoj, vzdelávanie, hospodárske odvetvia.

Ročenka si zároveň kladie za cieľ upozorniť na odborné publikácie a empirické počiny, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť.


Ročenka 22 nadväzuje na predchádzajúcu Ročenku 21, ktorá je dostupná elektronicky tu a taktiež v kníhkupectvách.


Stručný abstrakt príspevku v rozsahu 2 500 znakov (aj s medzerami) zašlite, prosím, do 20. marca 2022 na adresu office@institutmatejabela.sk.


Editormi publikácie sú Anton Marcinčin a Jakub Csabay z programu RRT.Kniha-Rocenka-RR2022-vyzva
.pdf
Download PDF • 160KB

Comments


bottom of page