top of page

Výskum na Horehroní a v severnom Malohonte

V druhej polovici mesiaca január výskumný tím Inštitútu Mateja Bela uskutočnil druhý výjazd do regiónov Horehronie a severný Malohont v rámci projektu Atlas rozmanitosti Slovenska.

Účelom zberu dát bolo mapovanie obcí s goralskými a rusínskymi prvkami vo svojom nárečí, ako aj prítomnosťou goralov a rusínov v rámci lokálnych histórií. Zaujímali nás takisto kultúrne združenia, podujatia a pamiatky v týchto obciach, no rovnako aj ďalšie prvky miestnej materiálnej kultúry.

Drábsko

Navštívili sme Heľpu, Polomku, Závadku nad Hronom a Drábsko, obce o ktorých už málokto vie, že boli vo svojej ranej histórii vo významnej miere osídlené rusínskym, či goralským obyvateľstvom. Prešli sme etnografickú expozíciu mesta Brezno, zameranú na materiálnu kultúru tohto regiónu. Zhovárali sme sa s lokálnymi komunitnými a osvetovými pracovníkmi, ale aj starostami a starostkami obcí.

Ábel Ravasz a Ľuboš Kovács

Získanie lepšieho pochopenia lokálnych histórií a ich vplyvu na súčasný život, etnickú skladbu či identitu obyvateľov regiónov, má za cieľ prispievať k formovaniu kultúrne bohatšej, súdržnejšej ale aj sociálne citlivejšej spoločnosti pre všetkých jej členov, a poukázať na špecifické potreby obyvateľov v rozmanitých regiónoch Slovenska.


Celú fotogalériu z nášho výskumu si môžete pozrieť tu.


Related Posts

See All

Comments


bottom of page