top of page

Výskum školskej siete v mikroregióne Šahy


V mesiaci apríl realizoval výskumný tím Inštitútu Mateja Bela terénny výskum školskej siete v mikroregióne Šahy z poverenia Ministerstva školstva.


Išlo o analytický výskum dvadsiatich obcí, v ktorých boli výrazne zastúpené aj maďarské a rómske národnostné menšiny. Navštívili sme školy, a obecné úrady, vypočuli si množstvo príbehov, problémov ale aj príkladov dobrej praxe.


Materiál, ktorý sme výskumom v južnej časti okresu Levice získali, nám ponúka náhľad na reálny stav školstva v tejto lokalite, a má za cieľ systematicky nastaviť lepšie podmienky fungovania škôl na základe potrieb obyvateľov tohto regiónu. Na základe získaných dát zhotovíme model fungovania školskej siete v tomto mikroregióne, a preskúmame perspektívne dopady rôznych plánovaných opatrení na tok detí a kvalitu ich výučby.
Comments


bottom of page