top of page

Terénny výskum na Gemeri

Na konci mesiaca február výskumný tím Inštitútu Mateja Bela uskutočnil tretí výjazd do regiónov v rámci projektu Atlas rozmanitosti Slovenska, tentokrát na Gemer. Účelom tohto zberu dát je mapovanie obcí s goralskými a rusínskymi prvkami vo svojom nárečí, ako aj prítomnosťou Goralov a Rusínov v rámci svojich lokálnych histórií.

Navštívili sme obce Pača, Úhorná, Hačava na severnom Gemeri, lokality obývané rusínskym obyvateľstvom, vzájomne oddelené iba kopcom, no spojené svojou históriou, príbuzenstvami, tradičnou kultúrou a stále živým nárečím na báze rusínskeho jazyka. Napriek tomuto všetkému ležia tieto obce v súčasnosti na území troch okresov a dvoch samosprávnych krajov.

Výskumný tím: Ábel Ravasz, Ľuboš Kovács a Ernest Lakatos

Orávka a Bottovo na juhu Gemera majú na slovenské pomery obzvlášť unikátny príbeh. Boli založené spolu s vytýčením štátnej hranice 1. československej republiky ako nové slovenské pohraničné obce na novovzniknutej hranici s maďarským kráľovstvom. Osídlené boli obe goralským obyvateľstvom z oravských obcí, v prípade Bottova aj československými legionármi moravského pôvodu. V súčasnosti v nich žije 5. generácia tohto obyvateľstva a goralčina ako nárečie sa úplne vytratila. Obec Orávka však naďalej udržiava kontakt s Oravou a hlási sa ku svojmu goralskému dedičstvu.

Každým takýmto výskumným výjazdom získavame lepšie pochopenie kultúrneho a národnostného tkaniva tvoriaceho našu spoločnú krajinu a bude nám cťou Vám aj takéto mikrohistórie vyrozprávať prostredníctvom publikácií zo série Atlas rozmanitosti Slovenska.


Pre ďalšie fotky navštívte náš album na Google Photos.

Comments


bottom of page