top of page

Téma: Sčítanie obyvateľstva 2021V roku 2021 sa konalo pravidelné sčítanie obyvateľov, domov a bytov v rámci Slovenskej republiky. Novinkou bola možnosť značiť si dve národnosti v rámci sčítania, ako aj to, že respondenti si hárok spravidla vyplňali sami, digitálne.


Personál Inštitútu Mateja Bela sa spolupodielal na vypracovaní tejto metodickej zmeny, a v roku 2021, tesne pred sčítaním, sme koordinovali občiansku iniciatívu - hromadnú pripomienku na záchranu resp. obhajobu tejto novej metodiky pri usilí niektorých aktérov o jej zrušenie bezprostredne pred začiatkom sčítania.


V roku 2022 Vláda SR schválila interpretačný rámec v tejto oblasti, a rozhodla sa, že obe otázky na národnosť sa budú sčítavať mechanicky, rovnomerne. Možnosť značiť si druhú národnosť využilo napokon vyše 300 tisíc ľudí.


2018/12: Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk


2020/7: (HU) Ravasz Ábel: Két nemzetiség a népszámlálásban: esély vagy veszély?


2021/1: Ábel Ravasz: Načo sú nám dve národnosti v sčítaní?


2021/1: Analýza: Sčítanie obyvateľstva a interpretácia druhej národnosti


2021/2: Hromadná pripomienka k zachovaniu druhej národnosti v sčítaní


2021/2: Ábel Ravasz: Národnosť sa v strednej Európe vyrábala, využívala aj zneužívala


2021/4: Odborný seminár: Asistované sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách


2022/1: Ábel Ravasz: Sčítanie obyvateľov ukázalo ozajstnú pestrosť Slovenska


2022/6: Interpretácia výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúcich sa národnosti a ďalšej národnosti obyvateľstva


2023/1: (HU) Ravasz Ábel: A 2021-es népszámlálás és a szlovákiai magyarok

2 views0 comments
bottom of page