top of page

IMB: Slovensko má po voľbách rekordný počet rómskych starostov a starostiek

Slovensko bude mať rekordný počet starostov rómskej národnosti. Vyplýva to z volebného monitoringu Inštitútu Mateja Bela (IMB).


Podľa výskumníkov IMB dali voliči dôveru v týchto voľbách až 52 rómskym starostom a starostkám. Potvrdzuje to trend zvyšovania sa počtu zástupcov tejto národnostnej menšiny v miestnej samospráve. Pred dvadsiatimi rokmi, v 2002, bolo iba tucet rómskych starostov. V roku 2014 eviduje IMB 38 už zvolených starostov tejto národnosti, o štyri roky neskôr v roku 2018 navýšenie na 44 zvolených starostov.


Najviac rómskych starostov bude v Banskobystrickom kraji (19), nasledujú Prešovský (15) a Košický kraj (14). Medzi okresmi je na prvej priečke Rimavská Sobota (12). Medzi stranami s najvyšším počtom zvolených rómskych starostov a starostiek nájdeme Stranu rómskej koalície (12), Hlas-SD (10), maďarskú Alianciu (6) a stranu Princíp (5). V poslednom prípade ide o politický subjekt, ktorý v minulosti figuroval ako Strana rómskej únie Slovenska. Voliči si vybrali iba 3 nezávislých kandidátov, čo je výrazná zmena v porovnaní s rokom 2018, kedy počet nezávislých rómskych starostov bol až 9.


„Monitorovanie úspešnosti rómskych kandidátov do miestnej samosprávy je dôležité z dôvodu zabezpečenia zmysluplnej participácie rómskej komunity v politických procesoch na lokálnej úrovni. Národnosť sa nerovná odbornosť, ale ťažko si viem predstaviť spoločenskú spravodlivosť bez zastúpenia menšín v miestnych samosprávach. Podľa výskumu Atlas rómskych komunít 2019 vieme, že na Slovensku existuje až 171 obcí, kde Rómovia tvoria nadpolovičnú väčšinu obyvateľstva, a ďalších 134 obcí, kde tvoria aspoň tretinu. V porovnaní s týmito číslami je počet 52 zvolených starostov stále pomerne nízky. Pozitívne však môžeme hodnotiť rastúcu tendenciu od roku 2018,“ povedal Ábel Ravasz, prezident IMB.


Rómski starostovia čelia pomerne vysokej fluktuácii. Iba 56 % aktuálne zvolených starostov rómskej národnosti boli vo svojej obci starostami aj doteraz, ostatní sú noví alebo v niektorých prípadoch staronoví. IMB eviduje aj 8 obcí, kde v porovnaní s predošlým obdobím si voliči vybrali nerómskeho starostu. Reprezentácie rómskych žien ostáva na nízkej úrovni, aj keď tentokrát si voliči vybrali o jednu rómsku starostku viac v porovnaní s rokom 2018.


Priemerné zastúpenie rómskeho obyvateľstva v obciach, kde bol zvolený rómsky starosta, je podľa najnovšieho Atlasu rómskych komunít 74 %. Je to navýšenie v porovnaní s predošlými Atlasom z roku 2013, keď ich podiel bol na úrovni 68 %. Zároveň však máme aj niekoľko obcí, kde rómski starosta bol úspešný aj napriek iba malému zastúpeniu rómskej národnosti medzi voličmi.

IMB bude vývoj v tejto oblasti monitorovať naďalej aj počas volebného obdobia.

コメント


bottom of page