top of page

Elemzés a nemzetiségi és kisiskolák helyzetéről az ipolysági mikrorégióban

Aktívabb állami menedzsmentre van szükség a többnyelvű régiók iskolahálózatainak témájában. Ez derült ki a Bél Mátyás Intézet (BMI) új elemzéséből, amely „A nemzetiségi kisiskolák helyzetelemzése: Esettanulmány az ipolysági kistérségből“ címet viseli.


A tanulmány egy terepkutatás révén született, amely a Lévai járás déli részének 20 települését ölelte fel, Ipolyság környékén. Ez egy többnemzetiségű terület, ahol magyar, roma és szlovák gyerekek egyaránt élnek, és ahol nagy a kisiskolák aránya. A BMI kutatói meglátogatták ezeket a településeket és iskolákat, hogy megértsék és rögzítsék a diákok eloszlását, mozgását és iskolaválasztási motivációit a régióban.


„Kutatásunk felfedte a helyi iskolahálózat komplex mozaikját. A gyerekek egy-egy településről több gyűjtőiskolába is járnak. Választásukat nem csak a tanítási nyelv, de a közlekedési lehetőségek és az ún. white flight jelenség is befolyásolják. Olyan mélységű modellt akartunk létrehozni, amely lehetővé teszi a jelenlegi helyzet megértését és a tervezett reformok és változások hatásának modellezését is,“ mondta Radka Kováčová, a BMI kutatója.


Az elemzés részét képezik konkrét ajánlások is a jelenlegi helyzet javítására. Ezeket ugyan az adott kistérségben tapasztaltak inspirálták, de országos érvényességűek.


„Az államnak tudnia kell, hol vannak az iskolakörzetek, hogy jönnek létre, milyen oktatási nyelvet használnak, milyen munka zajlik bennük a hátrányos helyzetű gyerekekkel. Segítenie kell azon kisiskolák túlélését, amelyek extra szolgáltatásokat nyújtanak a gyerekeknek, viszont segítenie kell transzformálni azokat, amelyek ma nem működnek jól. Mindezt nem hagyhatjuk az önszerveződésre. Azt is jól látni, mekkora szükség van egy iskolabuszhálózatra,“ mondta Ravasz Ábel, a BMI elnöke.


BMI Kisiskolák elemzés
.pdf
Download PDF • 902KB

Comments


bottom of page