top of page

Biela kniha IMB k k inštitucionálnej ochrane národnostných menšín na Slovensku

Štvrtá vláda Roberta Fica vypracovala svoje programové vyhlásenie, v ktorom hovorí, že vláda „nadviaže na spôsoby a organizovanie podpory rozvoja národnostných menšín, ktoré boli prakticky overené pri vládnutí“ medzi rokmi 2016 a 2020; tiež, že „zaväzuje sa ich vylepšovať a zdokonaľovať“. Je to pozitívna formulácia smerom k národnostným menšinám, dôležité je však jej naplnenie primerane pozitívnym, konkrétnym obsahom.


V našej bielej knihe sa tie otázky v oblasti inštitucionálneho riešenia postavenia a ochrany národnostných menšín, ktoré sú doteraz nedoriešené. Zaoberáme sa kompetenčným zákonom, menšinovým splnomocnencom, poradným orgánom vlády, menšinovým zákonom ako aj Fondom na podporu kultúry národnostných menšín. Jednotlivé body formulujeme ako odporúčania s konkrétnymi možnými návrhmi na riešenie. Aktuálnosť analýzy zvyšujú súčasné udalosti a plány vlády, ktoré si vyžadujú kvalitné strategické plánovanie a následné vykonanie konkrétnych krokov tejto v téme.


Čo navrhujeme


1. Ukotviť gesciu v oblasti práv národnostných menšín v kompetenčnom zákone, a to ideálne na Ministerstve spravodlivosti alebo Úrade vlády SR.


2. Čo najskôr menovať nového splnomocnenca pre národnostné menšiny, bez ktorého štát nevie definovať priority v oblasti národnostných menšín.


3. Obnoviť Radu vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny ako priamy poradný orgán vlády v tejto tematickej oblasti.


4. Obnoviť prípravy schválenia zákona o postavení národnostných menšín. Nerušiť existujúcu úlohu vlády v tejto oblasti, ale naopak ju opäť zaradiť do plánu legislatívnych úloh za rok 2024.


5. Zachovať samostatné fungovanie Fondu na podporu menšinových kultúr a ustúpiť od plánu zlúčenia tejto inštitúcie s Fondom na podporu umenia.White paper k inštitucionálnej ochrane národnostných menšín na Slovensku
.pdf
Download PDF • 1.04MB


Kommentare


bottom of page