top of page

ut 18. 10.

|

Reštaurácia Mladosť

Regionálny rozvoj teraz! v Trebišove

Okrúhly stôl odborníkov z regiónu. Hlavní diskutujúci: Anton Marcinčin, bývalý splnomocnenec vlády pre NRO, Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov a Ábel Ravasz, prezident Inštitútu Mateja Bela.

Regionálny rozvoj teraz! v Trebišove
Regionálny rozvoj teraz! v Trebišove

Čas a miesto

18. 10. 2022, 17:00

Reštaurácia Mladosť, Komenského, 075 01 Trebišov, Slovakia

O podujatí

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás pozval na okrúhly stôl iniciatívy Regionálny rozvoj teraz!, ktorý sa bude konať v utorok 18. októbra o 17:00 v reštaurácii Mladosť v Trebišove. Témou diskusie bude správne nastavenie eurofondovej podpory regionálneho rozvoja na nasledujúce roky. Na diskusiu pozývame expertov, predstaviteľov miestnej a štátnej správy ako aj predstaviteľov lokálnych inštitúcii. Diskusia je neverejná a bez prítomnosti médií. Registrovať sa môžete prostredníctvom mailu (rrt@institutmatejabela.sk) alebo tu na našej webovej stránke.

Väčšina štátov Európskej únie využíva eurofondy na zmierňovanie regionálnych rozdielov formou podpory endogénneho rastu a decentralizácie rozhodovania. Slovensko, napriek svojim skúsenostiam s neefektívnym míňaním eurofondov, korupciou a kriminalitou, sa vybralo cestou ďalšieho posilňovania centralizmu, ktorý stavia regióny a komunity do úlohy realizátora a administrátora, nie tvorcu a spoluvlastníka. Tento prístup má za následok konzervovanie pásma chronicky chudobných obcí a okresov, hľadanie alternatív k súčasnému demokratickému usporiadaniu Slovenska a nárast extrémizmu. Cieľom našej série okrúhlych stolov je vytvoriť priestor na participatívnu diskusiu o potrebnej decentralizácii eurofondov na základe domácich a zahraničných skúseností.

Základ diskusie tvorí východiskový materiál, ktorý bude prezentovať jeho autor a bývalý splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin. Reflexiu na materiál an základe svojich praktických skúseností ponúkne primátor mesta Trebišov, Marek Čižmár, potom následuje priestor pre Vaše postrehy, argumenty a nápady. Diskusiu moderuje Ábel Ravasz.

Budeme radi, ak sa k nám pridáte.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page