top of page

Vzniká partnerstvo medzi Inštitútom Mateja Bela a budapeštianskym Egyensúly Intézet

Výmena skúseností, spoločné projekty a cezhraničná spolupráca – na tomto sa dohodli predstavitelia budapeštianskeho Egyensúly Intézet (EI) a bratislavského Inštitútu Mateja Bela (IMB). Predstavitelia oboch organizácií podpísali dohodu o partnerskej spolupráci, ktorá umožní efektívnu a užšiu spoluprácu medzi nimi. V rámci dohody sa Ábel Ravasz, prezident Inštitútu Mateja Bela, stane externým poradcom Egyensúly Intézet (po anglicky Equilibrium Institute).


„Je pre nás prioritou, aby naše odborné politické návrhy boli podopreté aj s príkladmi dobrej praxe z rôznych regiónov. Je to prospešné, keď sa dokážeme pozerať na domáce dianie s nadhľadom a oboznámiť sa aj s takými myšlienkami, ktoré sa zrodili v zahraničí a pritom rezonujú aj v Maďarsku. Inštitút Mateja Bela aj v tomto smere môže byť našim dobrým partnerom. Obzvlášť sa teším na spoluprácu s Ábelom Ravaszom, ktorý posilní náš tím, a ktorý v ostatných mesiacoch sa spolupodieľal pri vytvorení materiálu s názvom Ako znižovať chudobu,“ povedal Tamás Boros, riaditeľ EI.


„Činnosť Egyensúly Intézet je inšpiráciou pre náš inštitút. Sú schopní sa odviazať od každodenných politických bojov, vytvárajú dlhodobé politické a ekonomické vízie. Vedia tak byť užitoční pre celú krajinu. Ich metodika práce je svojou jedinečnosťou zaujímavá aj pre Slovensko, niektoré z jej prvkov chceme prebrať aj do našej práce. Verím, že naštartovaná spolupráca sa rozšíri aj na ďalšie oblasti, a podarí sa nám vytvoriť intenzívnu diskusiu a výmenu skúseností medzi odbornou verejnosťou oboch krajín,“ povedal Ábel Ravasz, prezident IMB.

Egyensúly Intézet je nezávislý think tank, ktorý sa orientuje na vytvorenie odborno-politických materiálov s dôrazom na riešenie problémov a budúce trendy. Ich víziou je vytvorenie úspešnejšieho a šťastnejšieho Maďarska pomocou ich návrhov, ktoré sa diskutujú v širokom odbornom prostredí.


Inštitút Mateja Bela od svojho založenia v roku 2014 pracuje na posilnení a rozvoji myšlienky občianskeho Slovenska. Jeho cieľom je vytvoriť tolerantnejšie Slovensko. Základnými piliermi činnosti sú podpora miestnej iniciatívy, interetnická spolupráca a demokratické princípy. Inštitút je pomenovaný po spisovateľovi a vedcovi Matejovi Belovi, ktorý svojou kvalitnou prácou a rôznorodou identitou inšpiruje činnosť organizácie.

3 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page