top of page

Stážový program 2022

Máte záujem o témy ako menšiny, sociálna inklúzia a regionálny rozvoj? Teraz máte jedinečnú šancu sa učiť formou spolupráce s profesionálmi v týchto oblastiach.


Vyhlasujeme tohtoročný stážový program IMB.


Ponúkame možnosť zoznámiť sa s témami menšinových politík, sociálnej inklúzie a regionálneho rozvoja prostredníctvom mentoringu Ábela Ravasza a jeho tímu. Stážisti sa zúčastnia prednášok špičkových odborníkov, workshopov a trojdňového terénneho výjazdu.Hlásiť sa môžu študentky a študenti so záujmom o agendu integrácie, terénnu prácu, verejné a menšinové politiky a regionálny rozvoj. Program je prezenčný.Od stážistov a stážistiek sa očakáva osobná prítomnosť na prednáškach a dielňach programu, a to nie menej ako trikrát týždenne. Tiež sa zúčastnia výjazdu do regiónov. Témy záverečných prác budú vopred definované, a budú v súlade s výskumnými a pracovnými záujmami organizátorov.


Hlásiť sa môžete cez platformu Growni alebo aj priamo, prostredníctvom emailu na adrese: staz@institutmatejabela.sk.


29 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page