top of page

Politická komunikácia

Tréningy v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera organizované pre promotímy, ktoré sa podieľali na kampani do volieb do Európskeho parlamentu


24. 5. 2014, Rožňava


25. 5. 2014, Bratislava


2 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page