top of page

Regionálny rozvoj teraz v Bratislave

Bratislavský okrúhly stôl „Regionálny rozvoj teraz“ jasne potvrdil, že ani okolie hlavného mesta nie je imúnne voči problémom, ktorým čelia ostatné regióny Slovenska.

RRT! Decentralizácia eurofondov, Bratislava Flagship, foto: Péter Morvay


V niektorých prípadoch, ako je napríklad čerpanie eurofondov, je dokonca situácia viac komplikovaná, ako inde. Spolu s Eduardom Donauerom a ďalšími účastníkmi diskusie sme hľadali riešenia na tieto problémy.


Ak máte záujem, aké štyri dobré rady pre lepšie využitie eurofondov si na základe diskusie naformuloval bývalý splnomocnenec vlády Anton Marcinčin, pozrite si galériu dole. Partnerom diskusnej série je Friedrich Ebert Stiftung.


8 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page