top of page

BMI: A CEU elleni támadás a liberális demokrácia aláásása

A Bél Mátyás Intézet aggodalommal figyeli a magyar kormány azon törekvéseit, amelyek egy új törvényjavaslat által megszüntetnék a budapesti Közép-európai Egyetemet.


Az Egyetem egy olyan közegben jött létre, ahol a totalitárius rendszerek kártékony hatásai miatt nem volt lehetőség a szabad kutatás virágzására és ahol a társadalmi- és humán szakoknak szükségük volt a támogatásra és a segítségre. A Közép-európai Egyetem olyan generációkat támogatott és nevelt ki, amelyek tagjai ma társadalmukat az emberség, a kritikus gondolkodás és a tolerancia szellemében formálják. A CEU létrehozta és otthon tartotta a magyar kutatói- és oktatási szféra krémjét, melynek helye a társadalomban – mint azt a jelenlegi magyar csúcsvezetés rosszindulatú taktikája is bizonyítja – pótolhatatlan.

Az Egyetem likvidálását célzó próbálkozások mindenképp meglepetésre adnak okot, ugyanis Magyarország a kilencvenes években eklatáns példája volt azon országoknak, ahol a totalitárius rendszer utáni liberális demokrácia kiépítése sikeresen zajlott.


A Bél Mátyás Intézet elítéli a magyar kormányzat támadását a CEU tudományos/oktatói intézmény ellen, mint egyfajta nem várt és kellemetlen hanyatlását a liberális demokráciának, valamint mindazon értékeknek, amelyeken együtt kezdtük el építeni a társadalmat 1989 után.


Elnökség, BMI

Pozsony, 2017 április 3.

0 views0 comments
bottom of page