top of page

IMB: Zmeny v Kult Minor obmedzia samosprávu menšín

Obmedzenie samosprávy menšín a viac byrokracie. Takéto budú najdôležitejšie dopady novelizácie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Zmeny, ktoré schválil parlament v júli, pritom v ničom neprispievajú k vylepšeniu samotného Fondu. Vyplýva to z analýzy, ktorú pripravil Inštitút Mateja Bela (IMB).


Tento fond, tiež známy pod menom Kult Minor, vznikol v roku 2017 a je najdôležitejšou inštitúciou na podporu menšinovej kultúry. V posledných mesiacoch táto inštitúcia čelí útokom zo strany poslancov OĽaNO pod vedením Gy. Gyimesiho. Zo zámienkou boja proti údajnej „kultúrnej mafii“ predstavili poslanecký návrh, ktorý bol vytvorený bez akejkoľvek konzultácie s relevantnými aktérmi. Výsledkom je séria nezmyslených obmedzení, ako napríklad odobratie hlasovacieho práva obchodným spoločnostiam pri voľbe členov odborných rád. Tým pádom mediálne spoločnosti ako Új Szó (jediný denník v maďarskom jazyku) stratia právo rozhodovať o smerovaní kultúry ich menšiny. Taktiež sa odoberie právo niektorým členom odborných rád uchádzať sa o finančnú podporu ich projektov, čím sa nespravodlivo penalizujú najaktívnejší predstavitelia menšinovej kultúry.


„Parlamentom schválené zmeny nie sú v súlade so zámermi, ktoré boli zástupcami vládnej moci prezentované verejne. Domnievame sa, že tieto zmeny riešia iba politickú objednávku predkladateľov aj za cenu sťaženia životov ľudí aktívnych v menšinovom kultúrnom sektore. Bohužiaľ, nová riaditeľka Kult Minor pani Alena Kotvanová bude musieť čeliť týmto politickým tlakom od prvého dňa,“ povedal Ábel Ravasz, riaditeľ Inštitútu Mateja Bela a bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity.


Z analýzy vyplýva, že novela podkopáva demokratické princípy prideľovania dotácií. Takéto nepremyslené a unáhlené zásahy do fungovania Kult Minor budú mať negatívne dopady na menšinovú kultúru.

Richard Vaško, autor analýzy

„Bohužiaľ, tvorba novely absolútne nerešpektovala princíp participatívnosti. Do jej tvorby neboli zapojené relevantné subjekty, akým je napríklad vládny Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, neprebehla relevantná odborná konzultácia s organizáciami pôsobiacimi v oblasti kultúry národnostných menšín. Legislatívny proces tak prebiehal v duchu „o nás, bez nás“. Dôkladná konzultácia s predstaviteľmi menšín pritom zaručuje, že výsledné znenie zákona bude naozaj v prospech danej menšiny,“ povedal Richard Vaško, autor analýzy.


Celú analýzu si môžete stiahnuť kliknutím na link nižšie:

📶Novelizácia KultMinor zbytočne obmedzuje samosprávu menšín [ Richard Vaško • Ábel Ravasz
.
Download • 601KB

4 views0 comments
bottom of page