top of page

CHINA – Questions for the 21st Century

Dňa 13.11.2019 na pôde Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s Inštitútom Mateja Bela a Hanns Seidel Stiftung uskutočnilo diskusné podujatie s názvom China – Questions for the 21st century, ktorého cieľom bolo v rámci dvoch panelových diskusií prediskutovať aktuálne otázky týkajúce sa súčasného vývoja čínskej ekonomiky.

Otvorenie panelovej diskusie v podaní Petra Morvayho, riaditeľa IMB

Panel 1 – Is China a developing or a developed economy?

Panel moderoval dekan FEP PEVŠ Tomáš Dudáš a jeho účastníkmi boli Tamás Matura z univerzity Corvinus v Budapešti a Matej Šimalčík, riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu Ázijských štúdií. Diskutéri sa zhodli, že ide o veľmi komplexnú otázku, na ktorú nie je ľahká odpoveď. Zároveň však potvrdili významné pokroky, ktoré Čína v posledných desaťročiach urobila tak v ekonomickej, ako i v sociálnej oblasti. Dôležitou témou diskusie bola aj otázka, či máme od Číny očakávať väčší príspevok k riešeniu globálnych problémov ako je globálna zmena klímy, a či je Čína v tejto oblasti ochotná vyvinúť väčšiu iniciatívu. V poslednej časti diskusie sa diskutéri snažili zadefinovať najväčšie výzvy, ktoré pred Čínou stoja v nasledujúcom období. Diskusiu uzavreli otázky z publika smerujúce na účastníkov panelu.

z ľavej strany: Matej Šimalčík, Tomáš Dudáš a Tamás Matura

Pozrite si našu fotogalériu z podujatia • 📸 (via Google Photos)


Panel 2 – Huawei – a normal private corporation or a political weapon?

Moderátorom druhého panelu bol opäť dekan FEP PEVŠ Tomáš Dudáš a panelu sa zúčastnili expert na kybernetickú bezpečnosť Pavol Draxler, Martin Sklenár z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Martin Thim, analytik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR. Hlavnou témou diskusie boli nastupujúce mobilné siete 5G a bezpečnostné výzvy s nimi spojené. Dôležitá časť diskusie sa dotýkala čínskej firmy Huawei, ktorá je dnes kľúčovým hráčom v budovaní sietí 5G a je predmetom viacerých kontroverzií. Účastníci panelu sa priklonili k názoru, že pri budovaní 5G sietí je nutné okrem nákladového hľadiska brať do úvahy aj hľadisko bezpečnostné, čo v prípade firmy Huawei vyvoláva niektoré otázniky. Diskusiu oživila prítomnosť zástupcu firmy Huawei v hľadisku, ktorý prezentoval pohľad firmy Huawei na diskutované otázky.

Event: CHINA • Questions for the 21st century

Podujatie bolo realizované s podporou Nadácie Hannsa Seidela Slovensko.0 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page